Aile Hukuku

Aile Hukuku
Ortaklığın Giderilmesi Davası

Muris Muvazaası Sebebiyle Tapu İptal ve Tescil Davası

MUVAZAA: Muvazaa, tarafların anlaşmak suretiyle iradelerinde bilerek ve isteyerek meydana getirdikleri bir uygunsuzluk halidir. Muvazaada tarafların esas amaç ve niyetleri, görünürdeki sözleşmenin hukuki sonuçlarını doğurmaması ve bu yolla üçüncü kişilerin aldatılmasıdır. Taraflar gerçek iradelerine uymayan görünürdeki bir sözleşme için anlaşmakta… 

Velayet

Yargıtay: “Boşanan Anne Çocuğuna Kendi Soyadını Verebilir”

T.C. YARGITAY 2.Hukuk DairesiEsas: 2019/6722Karar: 2019/10404Karar Tarihi: 21.10.2019 ÇOCUĞUN SOYADININ DEĞİŞTİRİLMESİ İSTEMİ – VELAYET HAKKINA SAHİP DAVACI ANNENİN ORTAK ÇOCUĞUN SOYADININ KENDİ SOYADI İLE DEĞİŞTİRİLMESİ – ÇOCUĞUN SOYADININ ANNENİN SOYADI OLARAK DEĞİŞTİRİLMESİNİN ÇOCUĞUN ÜSTÜN YARARINA OLACAĞI – DAVANIN KABULÜ ÖZET:… 

Yargıtay HGK:”EVLİLİK BİRLİĞİ İÇİNDE DOĞAN ÇOCUKLARIN, BAŞKASINDAN OLDUĞU ANLAŞILANA KADAR BABA TARAFINDAN YAPILAN MASRAFLAR BİYOLOJİK BABADAN TAZMİN EDİLEBİLİR”

T.C. YARGITAY Hukuk Genel KuruluEsas: 2019/4-85Karar: 2019/314Karar Tarihi: 19.03.2019 MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI – HAKSIZ FİİLDEN KAYNAKLANAN MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİ – ÇOCUKLARIN YAŞI EĞİTİM DURUMU VE DİĞER ŞARTLAR BİRLİKTE DEĞERLENDİRİLİP TAKDİR EDİLECEK UYGUN MİKTAR MADDİ TAZMİNATA HÜKMEDİLMESİ… 

ZİNA SEBEBİYLE BOŞANMA DAVASI

Zina Sebebiyle Boşanma Davası Açma Hakkı Hangi Şartlarda Kullanılabilir? Affeden Eş Zina Sebebiyle Boşanma Davası Açabilir mi?

Türk Medeni Kanunu (TMK) I. Zina   Madde 161 – Eşlerden biri zina ederse, diğer eş boşanma davası açabilir. Davaya hakkı olan eşin boşanma sebebini öğrenmesinden başlayarak altı ay ve her halde zina eyleminin üzerinden beş yıl geçmekle dava hakkı… 

Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminde Eşlerden Biri Vefat Ederse, SAĞ KALAN EŞİN YASAL HAKLARI NELERDİR?

Edinilmiş Mallara Katılma Rejimde Eşlerden Biri Vefat Ederse, Sağ Kalan Eşin Yasal Hakları NELERDİR? Türk Medeni Kanunu’nun Miras Hukuku hükümleri gereğince, sağ kalan eş “Yasal Mirasçı” dır. Aynı zamanda Türk Medeni Kanunu’nun AİLE HUKUKU hükümleri gereğince sağ kalan eşin mal… 

Gelini Kaynana İle Oturmaya Zorlamak Tazminat Sebebi

Yargıtay:”Gelini Kaynana İle Oturmaya Zorlamak Tazminat Sebebi”

T.C. YARGITAY 2.Hukuk Dairesi Esas: 2017/5868 Karar: 2019/2645 Karar Tarihi: 13.03.2019 BOŞANMA DAVASI – DAVALI ERKEĞİN EŞİNİ ANNESİ İLE BİRLİKTE YAŞATTIĞI – DAVACI KADININ MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİNİN REDDİNE KARAR VERİLMESİNİN DOĞRU OLMADIĞI – HÜKMÜN BOZULMASI ÖZET: Yapılan yargılama ve toplanan… 

Eşinin telefonunu açmamak boşanma sebebi

Eşini Kendi Rızasıyla Gönderip Telefonlara Çıkmamak ve Aramamak Boşanma Sebebi Midir?

Hukuk Genel Kurulu         2017/2719 E.  ,  2019/341 K. “İçtihat Metni“ MAHKEMESİ    : Aile Mahkemesi Taraflar arasındaki “boşanma” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda Konya 3. Aile Mahkemesince davanın kabulüne dair verilen 20.01.2015 tarih ve 2013/266 E., 2015/63… 

Tehdit Suçu

Eşiyle Ayrı Yaşamaya Başlayan ve Eşini Arayıp Sormayan Koca Boşanmada Kusurlu mudur?

T.C. YARGITAY 2.Hukuk Dairesi Esas: 2016/22758 Karar: 2018/10345 Karar Tarihi: 02.10.2018 – HÜKMÜN BOZULMASI ÖZET: Tüm dosya kapsamı ve mevcut delil durumuna göre, davalı-karşı davacı erkeğe şerefsiz, sen nasıl adamsın, adi alçak tarzı hakaretler eden, eşine fiziksel şiddet uygulayan davacı-karşı… 

Ortaklığın Giderilmesi Davası

Zina Eden Eşiyle Anlaşmalı Boşanan Eş, Mal Paylaşımı Davasında Diğer Eşin Payının Kaldırılmasını Talep Edebilir mi?

T.C. YARGITAY 8.Hukuk Dairesi Esas: 2013/5044 Karar: 2013/16861 Karar Tarihi: 18.11.2013 KATILMA ALACAĞI DAVASI – KARAR TARİHİNE EN YAKIN TARİHTEKİ SÜRÜM DEĞERİNİN USULÜNE UYGUN ŞEKİLDE BELİRLENMEK SURETİYLE DAVACI LEHİNE KATILMA ALACAĞINA HÜKMEDİLMESİ GEREKTİĞİ – HÜKMÜN BOZULDUĞU ÖZET: Dava; katılma alacağı…