Dilekçe Örnekleri

Dilekçe Örnekleri

Evlilik Protokolü-Evlilik Sözleşmesi-Yaparken Nelere Dikkat Etmeliyiz?

EVLİLİK PROTOKOLÜNE DAİR ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR; UYARI 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 203.maddesinde eşlerin yasal olarak Mal rejimi sözleşmesini evlenmeden önce veya sonra yapabilecekleri; istedikleri mal rejimini ancak kanunda yazılı sınırlar içinde seçebilecekleri kaldırabilecekleri veya değiştirebilecekleri düzenlenmiş olup; Yargıtay’ın yerleşmiş düşüncesine… 

Yargılamanın Yenilenmesi Dilekçe Örneği

Aşağıda bir müvekkilimin kesinleşmiş bir cezası için yaptığımız yaptığımız YARGILAMANIN YENİLENMESİ VE CEZANIN İNFAZININ TEDBİREN DURDURULMASI talebini içeren dilekçemizi siz değerli takipçilerimize ve müvekkillerimizi faydalı olması amacıyla yayınlıyorum. Bu dilekçemiz sonucunda Asliye Ceza Mahkemesi İNFAZIN DURDURULMASI TALEBİMİZİ kabul etti ve… 

Ailenin Korunması Ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun İle Koruma Talep Dilekçesi Örneği

Ailenin Korunması Ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun Kanun No. 6284 Kabul Tarihi: 08.03.2012 RGT: 20.03.2012 BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Temel İlkeler ve Tanımlar Amaç, kapsam ve temel ilkeler MADDE 1 – (1) Bu Kanunun amacı; şiddete uğrayan veya…