İcra Hukuku

İcra Hukuku
Taşınmaz-Hukuku

İhalenin Feshi Davası

İhalenin feshi davası  Neden açılır? Davalısı Kimdir? Dava Açma Süresi Nedir? Zamanaşımı süresi ne kadardır? İhalenin feshi davası kimler tarafından açabilir? Yetkili ve görevli mahkeme hangisidir? Dava Şartları ve sonuçları nelerdir? İhale ile satışta usulsüzlük olması durumunda açılması gereken dava ihalenin feshi davasıdır. İhalenin feshi davası İcra ve İflas Kanunu 134. Md.’de düzenlenmektedir. Cebri icra yoluyla yapılan satışlarda usulsüzlük bulunması durumunda açılan bu dava hakkında ayrıntılı bilgileri aşağıda sunduk.