İş Hukuku

İş hukuku ile ilgili paylaşımlarımız
Pandemi-Covid 19

Pandemi (Covid-19)-Salgın Hastalık Gibi Sebeplerle İşe gitmediği İçin İşten Çıkarılan İşçi kıdem tazminatı alabilir mi?

T.C YARGITAY 9.Hukuk Dairesi Esas: 2016/ 9116 Karar: 2019 / 16141 Karar Tarihi: 18.09.2019 YARGITAY KARARI- MAHKEMESİ :ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ (İŞ) Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmekle, temyiz taleplerinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava… 

Beyaz Yakalı

İş Sözleşmesini Haklı Sebeple Fesheden İşçi İŞSİZLİK MAAŞI Alabilir Mi?

T.C YARGITAY 9.Hukuk Dairesi Esas: 2017/ 12072 Karar: 2019 / 12091 Karar Tarihi: 27.05.2019 ÖZET: Davacının iş akdinin haksız olarak fehedildiğini ileri sürerek tazminat ve işçilik alacaklarını talep ettiği Mersin .. İş Mahkemesi’nin … Esas sayılı dosyasında, mahkemece aynen “dosyadaki… 

Muvazaalı Boşanma

Muvazaalı Boşanma İddiasıyla Anne-Babanız üzerinden Bağlanan Maaş Sgk Tarafından Geri İstendi İse Ne Yapmalısınız?

Sosyal güvenlik Kurumu, Sigortalı anne veya babanın vefatından sonra bekar kız çocuklara talep halinde maaş bağlamaktadır. Bu maaşı alabilmek için, EVLİLİKLERİ FİİLEN DEVAM ETMESİNE RAĞMEN YANİ AYNI EVDE YAŞAMAYA DEVAM ETMELERİNE RAĞMEN, RESMİ OLARAK BOŞANMAKTA VE SGK DAN BU ŞEKİLDE… 

İş Hukuku

Bedelli Askerliğe Gittiği İçin İşten Çıkarılan İşçi Kıdem Tazminatı Alabilir mi?

BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİKonya 8. Hukuk DairesiEsas Yıl/No: 2019/2257Karar Yıl/No: 2020/167Karar tarihi: 24.01.2020ALACAK DAVASI – İŞ SÖZLEŞMESİNİN HAKLI FESHİNE BAĞLI KIDEM TAZMİNATI ALACAĞININ TAHSİLİ TALEBİ – İŞ AKDİNİN BEDELLİ ASKERLİK NEDENİYLE FESHİ HALİNDE KIDEM TAZMİNATINA HAK KAZANILIP KAZANILMADIĞI – KIDEM TAZMİNATI… 

Beyaz Yakalı

Beyaz Yakalı Çalışan Fazla Mesai Ücreti Alabilir mi?

T.C. YARGITAY 9.Hukuk DairesiEsas: 2012/36446Karar: 2014/27623Karar Tarihi: 23.09.2014 İŞÇİ ALACAKLARI DAVASI – İŞ MEVZUATINDA BEYAZ YAKALI İŞÇİ MAVİ YAKALI İŞÇİ AYRIMI BULUNMADIĞI – ÇALIŞANLAR ARASINDA FAZLA ÇALIŞMA VE BAYRAM GENEL TATİL ÜCRETLERİ BAKIMINDAN FARKLI ORANLARIN UYGULANMASI KANUNA AYKIRILIK OLUŞTURACAĞI –… 

İş-Hukuku

İşçilik Alacaklarında Hakkaniyet İndirimi Belirleme Esasları Nelerdir?

YARGITAY22. Hukuk DairesiEsas Yıl/No: 2019/6268Karar Yıl/No: 2019/17244Karar tarihi: 25.09.2019İŞÇİLİK ALACAKLARI DAVASI – HESAPLAMAYA ESAS ALINAN DÖNEM VE ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİL ÜCRET ALACAĞI MİKTARI GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULMADAN HAKKIN ÖZÜNÜ ZEDELER MAHİYETTE OLMAK ÜZERE YÜZDE ELLİ GİBİ YÜKSEK NİSPETTE İNDİRİME… 

İş Kazası Sonucu Sürekli İş Göremezlik Nedeniyle Sigortalının Maddi Tazminatının Hesaplanması ve Gerçek Ücretin Belirlenmesi Esasları

YARGITAY21. Hukuk DairesiEsas Yıl/No: 2019/2020Karar Yıl/No: 2019/6886Karar tarihi: 14.11.2019ALACAK DAVASI – İŞ KAZASI SONUCU SÜREKLİ İŞ GÖREMEZLİK NEDENİYLE SİGORTALININ MADDİ TAZMİNATININ HESAPLANMASI – KAZALI İŞÇİNİN GERÇEK ÜCRETİNİ TEREDDÜTSÜZ OLARAK BELİRLENMESİ GEREĞİ – HÜKMÜN BOZULDUĞU ÖZET: Somut olayda, hakkaniyete uygun maddi… 

Tehdit Suçu

İşveren İş Sözleşmesini Hangi Şartlarda Bildirimsiz (Derhal) Olarak Fesh Edebilir? Bu Durumdaki İşçi Tazminat Alabilir mi?

Bildirimsiz fesih, taraflardan birinin iş sözleşmesini haklı nedenlerle derhal sona erdirmesidir. Bu fesih türü, belirli nedenlerin ortaya çıkması sonucunda sözleşmeyi sürdürmesi kendisinden beklenemeyecek olan tarafın sözleşmeden kurtulmasına imkan sağlamaktadır. İş sözleşmesinin bildirimsiz olarak feshine imkan veren haklı sebeplerin ortaya çıkması…