Mevzuat

Mevzuat

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na Göre “Borçlu Yakınına Mesaj Atmanın Yaptırımı Nedir?”

Kişisel Verileri Koruma Kurulu web sayfasında bugün avukatları ilgilendiren önemli bir karar yayımlandı.Borçlunun yeğenine mesaj atan avukata, KVKK mevzuatına aykırılıktan 50.000 TL idari para cezası verildi. İlgil karar: KVKK İlgili kişiye ait telefon numarasına kendisine ait olmayan içeriğin gönderilmesi ile… 

Sınai Mülkiyet Kanunu’na Göre “TASARIM NEDİR?”, Hakkı Tecavüze Uğrayan Hak Sahibinin İleri Sürebileceği Talepler Nelerdir?

Kanun No: 6769 Sınai Mülkiyet Kanunu (SMK) Kabul Tarihi: 22.12.2016  R.G. Tarihi: 10.01.2017 R.G. No: 29944 Tasarım ve ürün MADDE 55 – (1) Tasarım, ürünün tümü veya bir parçasının ya da üzerindeki süslemenin çizgi, şekil, biçim, renk, malzeme veya yüzey… 

Hangi Durumlarda Alkollü Araç Kullanma Sebebiyle “Trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçu”ndan da CEZA DAVASI AÇILIR?

Alkollü araç kullanmanın öncelikle idari yaptırımı vardır. Karayolları Trafik Kanunu’nun 48. Maddesinde Alkol ve uyuşturucu madde etkisinde iken araç kullanmanın idari ve cezai yaptırımları ayrıntısı ile belirtilmiştir. Kanun No: 2918 Karayolları Trafik Kanunu (KTK) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin etkisi… 

Türk vatandaşlığının istisnai olarak kazanılması, başvuru için gerekli belgeler ve yapılacak işlemler

Yönetmelik: Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik Kurum: Bakanlar Kurulu Kabul Tarihi: 11.02.2010 R.G. Tarihi: 06.04.2010 R.G. No: 27544 Türk vatandaşlığının istisnai olarak kazanılması, başvuru için gerekli belgeler ve yapılacak işlemler MADDE 20 – (1) Kanunun 12 nci maddesinde sayılan… 

“Döviz Cinsinden ve Dövize Endeksli Sözleşmeler” Hakkında Tebliğ Resmi Gazetede Yayınlandı

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34) de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2018-32/51) Kurum: Hazine ve Maliye Bakanlığı RGT: 06.10.2018 RG NO: 30557 MADDE 1 – 28/2/2008 tarihli ve 26801 sayılı Resmi…