Taşınmaz Hukuku

Taşınmaz Hukuku
Ortaklığın Giderilmesi Davası

Muris Muvazaası Sebebiyle Tapu İptal ve Tescil Davası

MUVAZAA: Muvazaa, tarafların anlaşmak suretiyle iradelerinde bilerek ve isteyerek meydana getirdikleri bir uygunsuzluk halidir. Muvazaada tarafların esas amaç ve niyetleri, görünürdeki sözleşmenin hukuki sonuçlarını doğurmaması ve bu yolla üçüncü kişilerin aldatılmasıdır. Taraflar gerçek iradelerine uymayan görünürdeki bir sözleşme için anlaşmakta… 

Ortaklığın Giderilmesi Davası

Muris Muvazaası Sebebiyle “Tapu İptali ve Tescil Davası Hangi Şartlarda Açılabilir?

T.C. YARGITAY 1.Hukuk DairesiEsas: 2019/3286Karar: 2019/4803Karar Tarihi: 23.09.2019 TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI – MURİS MUVAZAASI HUKUKSAL NEDENİNE DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİLİ İSTEĞİ – GERÇEK İRADE VE AMACIN TESPİTİ – TEMYİZ İTİRAZLARININ REDDİYLE USUL VE YASAYA UYGUN OLAN HÜKMÜN… 

Ortaklığın Giderilmesi Davası

Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesi Hangi Şartlarda Zamanaşımına Uğrar?

T.C. YARGITAY 14.Hukuk DairesiEsas: 2016/10042Karar: 2018/9091Karar Tarihi: 17.12.2018 TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI – SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ – DAVACILARIN TAŞINMAZLARIN KAYDEN DEVREDİLMEDİĞİNİ İLERİ SÜRDÜKLERİ – TESLİM HUSUSUNUN GERÇEKLEŞİP GERÇEKLEŞMEDİĞİ – İFA OLANAĞININ BULUNUP BULUNMADIĞININ SAPTANMASI GEREĞİ ÖZET: Davacılar, sözleşme gereğince… 

Noterde Düzenlenmeyen Ön Ödemeli Konut Alımı İçin Yapılan Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesinden Vazgeçebilir miyim?

T.C. YARGITAY 13.Hukuk DairesiEsas: 2016/12872Karar: 2019/4503Karar Tarihi: 03.04.2019 SÖZLEŞMENİN İPTALİ DAVASI – TAPU KAYDINDA DAVA KONUSU YERİN MALİKİ HALEN DAVALI ŞİRKET OLDUĞUNA GÖRE DAVACI GEÇERSİZ SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ NEDENİYLE SEBEPSİZ ZENGİNLEŞMEYE DAYALI DAVA AÇABİLECEĞİ – HÜKMÜN BOZULMASI ÖZET: Kaynağını Borçlar… 

Taşınmaz Satış Vaadi

İnşaat Şirketi Mağdurları Dikkat: “Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesi Resmi Şekil Şartına Uyulmadan Yapılmışsa Geçersizdir.”

Geçen yıldan beri devam eden ekonomik kriz sebebiyle, inşaat şirketlerinin zor günler geçirdiği ve bu nedenle taahhütlerini yerine getiremedikleri, ön ödemeli olarak sattıkları daireleri teslim edemedikleri, bu nedenle de çok sayıda mağdur oluştuğu bu günlerde Cansız Hukuk Bürosu olarak size… 

Kat karşılığı inşaat sözleşmesi

İnşaat Sözleşmesi Göre Müteahhidin Kendi Kusuruyla İşi Muayyen Zamanda Bitirmemesi

İnşaat Sözleşmesi-TEMERRÜT NEDENİYLE SÖZLEŞMENİN FESHİ – İNŞAAT SÖZLEŞMELERİNİN İSTİSNA SÖZLEŞMESİNİN BİR TÜRÜ OLMASI – MÜTEAHHİDİN KENDİ KUSURUYLA İŞİ MUAYYEN ZAMANDA BİTİRMEMESİ T.C. YARGITAY İçtihadı Birleştirme Genel Kurulu Esas: 1983/3 Karar: 1984/1 Karar Tarihi: 25.01.1984 ÖZET: İstisna sözleşmesinin bir türü olan…