Yargıtay/İstinaf/AYM Kararları

Yargıtay Kararları
Beyaz Yakalı

İş Sözleşmesini Haklı Sebeple Fesheden İşçi İŞSİZLİK MAAŞI Alabilir Mi?

T.C YARGITAY 9.Hukuk Dairesi Esas: 2017/ 12072 Karar: 2019 / 12091 Karar Tarihi: 27.05.2019 ÖZET: Davacının iş akdinin haksız olarak fehedildiğini ileri sürerek tazminat ve işçilik alacaklarını talep ettiği Mersin .. İş Mahkemesi’nin … Esas sayılı dosyasında, mahkemece aynen “dosyadaki… 

Mehmet Cansız

Tartıştığı Eşinin Haberi Olmadan Kapı Kilidinin Değiştirilmesi Suç Mudur?

Türk Ceza Kanunu (TCK)Kanun No: 5237Kabul Tarihi: 26.09.2004R.G. Tarihi: 12.10.2004R.G. No: 25611 Kötü muamele (YÜR. TAR.: 01.06.2005) MADDE 232 – (1) Aynı konutta birlikte yaşadığı kişilerden birine karşı kötü muamelede bulunan kimse, iki aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.… 

İş Hukuku

Bedelli Askerliğe Gittiği İçin İşten Çıkarılan İşçi Kıdem Tazminatı Alabilir mi?

BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİKonya 8. Hukuk DairesiEsas Yıl/No: 2019/2257Karar Yıl/No: 2020/167Karar tarihi: 24.01.2020ALACAK DAVASI – İŞ SÖZLEŞMESİNİN HAKLI FESHİNE BAĞLI KIDEM TAZMİNATI ALACAĞININ TAHSİLİ TALEBİ – İŞ AKDİNİN BEDELLİ ASKERLİK NEDENİYLE FESHİ HALİNDE KIDEM TAZMİNATINA HAK KAZANILIP KAZANILMADIĞI – KIDEM TAZMİNATI… 

Ortaklığın Giderilmesi Davası

Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesi Hangi Şartlarda Zamanaşımına Uğrar?

T.C. YARGITAY 14.Hukuk DairesiEsas: 2016/10042Karar: 2018/9091Karar Tarihi: 17.12.2018 TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI – SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ – DAVACILARIN TAŞINMAZLARIN KAYDEN DEVREDİLMEDİĞİNİ İLERİ SÜRDÜKLERİ – TESLİM HUSUSUNUN GERÇEKLEŞİP GERÇEKLEŞMEDİĞİ – İFA OLANAĞININ BULUNUP BULUNMADIĞININ SAPTANMASI GEREĞİ ÖZET: Davacılar, sözleşme gereğince…