Çekici Nereye Vuracağını Bilmek Bilgi Ve Tecrübe Gerektirir.

Bilgi ve tecrübe bazen hayat kurtarır, bazen maddi kaybı önler bazen de maddi kazanç sağlar, BİLGİ VE TECRÜBE UCUZ DEĞİLDİR. BU NEDENLE PROFESYONEL HİZMET EHİLLERİ işlerini hakkıyla yapıyorsa eğer (Doktor, avukat, mühendis, mimar, öğretmen.. vs) verdiğimiz ücretleri fazlasıyla hak ederler.(tecrübe) ÇEKİCİ NEREYE VURACAĞINI BİLMEK, BİLGİ, LİYAKAT VE TECRÜBE GEREKTİRİR…….. BİR Devamını oku……

Nafakanın Kaldırılması Davası

Anlaşmalı Boşanma Nasıl Yapılır? Şartları Nelerdir?

Anlaşmalı boşanma davası Anlaşmalı Boşanma Nasıl Yapılır? Boşanma davaları şekil ve usul yönünden farklılık gösterir. Boşanma sürecinde bireyler anlaşmalı veya çekişmeli boşanma yoluna gidebilirler. Anlaşmalı boşanma nasıl yapılır diyen bireyler açısından anlaşmalı boşanabilmek için 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nda hükmedilen “anlaşmalı boşanma şartları” yerine getirilmiş olmalıdır. Kanunun hükmettiği anlaşmalı boşanma Devamını oku……

Velayet

Nüfus ve Soybağı Davalarında Görevli Mahkeme

T.C. YARGITAY 20.Hukuk Dairesi Esas: 2015/16258 Karar: 2016/2187 Karar Tarihi: 23.02.2016 Boşanma  NÜFUS KAYDINDAKİ DÜZELTİM DAVASI – NÜFUS KAYIT DÜZELTİM VE SOYBAĞI DAVALARININ BİRLİKTE AÇILMASI HALİNDE GÖREVLİ MAHKEME ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ DEĞİL AİLE MAHKEMESİ OLACAĞINDAN DAVANIN AİLE MAHKEMESİNİN GÖREVİ KAPSAMINDA KALDIĞI Boşanma ( Boşanma ) ÖZET: Asliye hukuk mahkemesi, genel nitelikli mahkeme olup, Devamını oku……

Dolandırıcılık Suçunda “Hileli-Aldatıcı Davranış ve Zarar” Yoksa Suç Oluşur Mu?

T.C. YARGITAY 15.Ceza Dairesi     Esas: 2016/1279     Karar: 2016/5679    Karar Tarihi:    01.06.2016 ÖZET: Önceden doğmuş bir zarar veya doğmuş bir borç için hileli davranışlarda bulunulması halinde, zarar veya borç, kandırıcı nitelikteki davranışlar sonucu doğmayacağından, suça konu çekin beraat hükmü kesinleşen ……’e önceden doğan borç nedeniyle Devamını oku……

Velayet

Velayet Değişikliği Davası- Annenin Başka Bir Erkekle Yaşaması Sebebiyle Baba Velayeti Alabilir mi?

T.C. YARGITAY 2.Hukuk Dairesi Esas: 2016/12768 Karar: 2016/12024 Karar Tarihi: 21.06.2016 ÖZET: Davacı baba, davalı kadının başka bir erkekle birlikte yaşadığını ve anne ile birlikte yaşayan ortak çocuk….l’ün bu durumdan olumsuz etkileneceğini iddia etmiş, mahkemece; velayetlerin değiştirilmesi istenen ortak çocukların üstün yararlarının belirlenmesi bakımından, anne ve babanın yaşam koşulları ve Devamını oku……

Anlaşmalı Boşanma Davası

Anlaşmalı Boşanmadan Vazgeçilebilir Mi? Vazgeçilebilmesi İçin Süre Ne Kadardır?

T.C. YARGITAY 2.Hukuk Dairesi Esas: 2018/3210 Karar: 2018/7337 Karar Tarihi: 05.06.2018 BOŞANMA DAVASI – TARAFLARIN ANLAŞMALI BOŞANMASINDAN SONRA HÜKMÜN KADIN TARAFINDAN TEMYİZ EDİLDİĞİ – ANLAŞMALI BOŞANMA YÖNÜNDE OLUŞAN KARAR KESİNLEŞİNCEYE KADAR EŞLERİN BUNDAN DÖNEBİLECEĞİ – DAVANIN ÇEKİŞMELİ BOŞANMA OLARAK GÖRÜLMESİ GEREĞİ ÖZET: Davacı kadının açtığı boşanma davasında; taraflar anlaşmalı olarak Devamını oku……

Sahte Fatura

Sahte Fatura Düzenleme Suçunun Kurucu Unsuları Nelerdir?

T.C. YARGITAY 11.Ceza Dairesi Esas: 2017/8476 Karar: 2018/1739 Karar Tarihi: 27.02.2018 ÖZET: Faturaların kanunda öngörülen zorunlu bilgileri içermesinin gerekmesi karşısında; ilgili yıla ait suça konu faturaların asılları veya onaylı suretlerinin getirtilip denetime elverişli olacak şekilde dosyaya konulması, incelenerek kanunda öngörülen şekil şartlarını taşıyıp taşımadığının tespit edilmesi gerektiğinin gözetilmemesi yasaya aykırı Devamını oku……

Bakanlık devreye girdi! Müebbet nafakaya çözüm geliyor..

Adalet Bakanlığı kısa süren evliliğe rağmen ömür boyu nafaka ödeyenlerin isyanı üzerine 5 kriterli çözüm için harekete geçti. Taslakta toplu tazminat alternatifi de gündemde. “Ömür boyu NAFAKA” ödenmesine yönelik itirazları değerlendiren Hükümet, bu konuda çözüm arayışı çerçevesinde harekete geçti. Adalet Bakanlığında, nafaka hesaplamasında 5 alternatifli bir çalışma yürütülüyor. Meclis’teki Boşanma Devamını oku……

“İyi Ceza Avukatı Adamı İpten Alır” SÖZÜNÜN GERÇEK HİKAYESİ

[” iyi ceza avukatı adamı ipten alır” derler. iyi ceza avukatı adamı ipten alır Yer İngiltere. Birkaç yüzyıl öncesi. Adamın biri cinayetten içeri atılır. En iyi ceza avukatı bulunur adama. İlk görüşmelerinde avukat “Merak etme seni kurtaracağım” der. Adam da avukata güvenir ve mahkemeye çıkar. Karar: İdam.  Adam avukata kızar, köpürür. “Hani beni Devamını oku……

Cinsel İstismar Davalarında Raporlar Arasında Çelişki

Cinsel istismar Davalarında Raporlar Arasında Çelişki Ceza Genel Kurulu 2012/1507 E. , 2014/285 K.”İçtihat Metni” MAHKEMESİ :BURSA 3. Ağır Ceza GÜNÜ :05.05.2011 SAYISI :499-187   Çocuğun cinsel istismarı suçundan sanıklar R.. A.. ve S.. Ç..’nin 5237 sayılı TCK’nun 103/1-a yollamasıyla 103/2, 103/4, 43/1, 31/2, 62 ve 63. maddeleri uyarınca 4 yıl 2 ay hapis Devamını oku……