İZMİR HUKUK ZİRVESİ

23.03.2019 tarihinde İzmir’de “Nazım Hikmet Kültür Merkezi” nde yapılacak olan “Sertifikalı Hukuk Zirvesi“nde “TÜRKİYE’DE AVUKAT OLMANIN ÖNEMİ DİĞER MESLEKLERE GÖRE AVUKATLIK MESLEĞİNİN ARTILARI EKSİLERİ” konulu, hukuk öğrencilerine yönelik seminere konuşmacı olarak iştirak edeceğim. Müstakbel meslektaşlarıma faydalı olmasını diliyorum. Avukat Mehmet Cansız.

Read more...

Ankara Hukuk Zirvesi

ANKARA HUKUK ZİRVESİ ANKARA HUKUK ZİRVESİ 16.03.2019 tarihinde Ankara’da “Akar İnternational Otel” de yapılacak olan “Sertifikalı Hukuk Zirvesi“nde “TÜRKİYE’DE HAKİMLİK VE SAVCILIK MESLEĞİNİN DİĞER ÜLKELERE GÖRE ARTILARI EKSİLERİ” konulu, hukuk öğrencilerine yönelik seminere konuşmacı olarak iştirak edeceğim. Müstakbel meslektaşlarıma faydalı olmasını diliyorum. Avukat Mehmet Cansız.

Read more...

YARGITAY: “SANIĞIN TEHDİT EYLEMLERİNİ AYNI GÜN İÇİNDE ÇOK KISA ARALIKLARLA BİRDEN FAZLA KİŞİYE KARŞI TEK BİR FİİLLE GERÇEKLEŞTİRMESİ DURUMUNDA SANIĞA TEK CEZA VERİLEREK ZİNCİRLEME SUÇ HÜKÜMLERİ UYGULANIR”

T.C. YARGITAY 4.Ceza Dairesi Esas: 2017/17184 Karar: 2018/16918 Karar Tarihi: 9.10.2018 TEHDİT SUÇU -SANIĞIN TEHDİT EYLEMLERİNİ AYNI GÜN İÇİNDE ÇOK KISA ARALIKLARLA BİRDEN FAZLA KİŞİYE KARŞI TEK BİR FİİLLE GERÇEKLEŞTİRMESİ NEDENİYLE HER BİR KATILAN İÇİN AYRI AYRI CEZA VERİLMESİ – HÜKMÜN BOZULMASI ÖZET: Sanığın, tehdit eylemlerini aynı gün içinde çok kısa aralıklarla birden fazla kişiye […]

Read more...

Banka Kredi Alacağı İçin Emeklinin Maaş Hesabının Tamamına Bloke Koyabilir mi?

ÖZET: Davacının maaşının yalnız 1/4’ü oranında kesinti yapılabileceği halde, davalının davacıya ait Maaş Hesabının Tamamına Bloke Konması hukuki dayanaktan yoksundur. Esasen bu hususlar mahkemenin de kabulünde bulunmaktadır. Ancak, mahkemece davalının yaptığı kesintinin icraya yönelik olması, kredi alacağının tamamının tahsil edilmemiş bulunması, kesinti miktarını düzenleyen mahkeme kararının ancak karar tarihinden sonra uygulanabileceği gerekçesiyle istirdat istemi reddedilmiştir. Yapılan bu […]

Read more...

Yargıtay HGK Kararına Göre “Borçlar Kanunu Hizmet Akdi Hükümlerine Göre Düzenlenen Sözleşmelerde İŞÇİ ALEYHİNE KONAN CEZAİ ŞART(CEZA KOŞULU) GEÇERLİ MİDİR”

T.C. YARGITAY Hukuk Genel Kurulu Esas: 2014/13-1013 Karar: 2016/318 Karar Tarihi: 16.03.2016 TAZMİNAT VE CEZAİ ŞART ALACAĞI DAVASI – TARAFLAR ARASINDA AKDEDİLEN HİZMET SÖZLEŞMESİNİN FESHİ NEDENİ İLE SÖZLEŞMEDE KARARLAŞTIRILAN CEZAİ ŞARTA HÜKMEDİLİP HÜKMEDİLEMEYECEĞİ – DİRENME KARARININ ONANMASI GEREĞİ ÖZET: Dava, hizmet sözleşmesine dayalı haksız fesih nedeni ile cezai şart ve ihbar tazminatı istemine ilişkindir. Somut […]

Read more...

7201 Sayılı Tebligat Kanunu’nun 7/A Maddesinde Yapılan Deşikliğe Göre 01.01.2019 TARİHİNDEN İTİBAREN “KİMLER İÇİN ELEKTRONİK TEBLİGAT ZORUNLU HALE GELİYOR?”

15.03.2018 tarih 30361 nolu Resmi Gazete’de yayımlanan 7101 sayılı kanun ile 7201 sayılı Tebligat Kanunu’ nun “ELEKTRONİK TEBLİGAT” başlıklı 7/A maddesinde değişikliğe gidilmiştir. İlgili değişiklik çerçevesinde aşağıda belirtilen gerçek ve tüzel kişilere tebligatın elektronik yolla yapılması zorunludur.  1. 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I), (II), (III) ve (IV) […]

Read more...

Evlat Edinme Koşulları Nelerdir? Kimler Evlat Edinebilir?

Evlat Edinme EVLAT EDİNME HİZMETİ Evlat Edinme; durumu evlat edindirilmeye uygun bir çocukla, durumu evlat edinmeye uygun kişi/eşler arasında hukuki bağlar sağlanarak çocuk ebeveyn ilişkisinin kurulmasıdır. Evlat Edinmenin Hukuki Boyutları Ülkemizde evlat edinme işlemleri; Türk Medeni Kanunun 305’den 320’ye kadar maddeleri, Çocukların korunması ve Ülkelerarası Evlat Edinme Konusunda İşbirliğine Dair Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında […]

Read more...

Hangi Durumlarda Alkollü Araç Kullanma Sebebiyle “Trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçu”ndan da CEZA DAVASI AÇILIR?

Alkollü araç kullanmanın öncelikle idari yaptırımı vardır. Karayolları Trafik Kanunu’nun 48. Maddesinde Alkol ve uyuşturucu madde etkisinde iken araç kullanmanın idari ve cezai yaptırımları ayrıntısı ile belirtilmiştir. Kanun No: 2918 Karayolları Trafik Kanunu (KTK) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin etkisi altında araç sürme yasağı (YÜR. TAR.: 18.06.1985) MADDE 48 – (DEĞİŞİK MADDE RGT: 11.06.2013 RG […]

Read more...

ANLAŞMALI BOŞANMADAN VAZGEÇİLEBİLİR Mİ? VAZGEÇİLEBİLMESİ İÇİN SÜRE NE KADARDIR?

T.C. YARGITAY 2.Hukuk Dairesi Esas: 2018/3210 Karar: 2018/7337 Karar Tarihi: 05.06.2018 BOŞANMA DAVASI – TARAFLARIN ANLAŞMALI BOŞANMASINDAN SONRA HÜKMÜN KADIN TARAFINDAN TEMYİZ EDİLDİĞİ – ANLAŞMALI BOŞANMA YÖNÜNDE OLUŞAN KARAR KESİNLEŞİNCEYE KADAR EŞLERİN BUNDAN DÖNEBİLECEĞİ – DAVANIN ÇEKİŞMELİ BOŞANMA OLARAK GÖRÜLMESİ GEREĞİ ÖZET: Davacı kadının açtığı boşanma davasında; taraflar anlaşmalı olarak boşanmışlar, hüküm davacı kadın tarafından […]

Read more...

Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulu: SÖZLEŞMENİN BELİRLİ SÜRELİ YAPILMASI GEREKEN HALLERDE BELİRLİ SÜRELİ SÖZLEŞMENİN ZİNCİRLEME YAPILMASI SÖZLEŞMENİN BELİRLİ SÜRELİ OLMA NİTELİĞİNİ ORTADAN KALDIRMAZ

T.C. YARGITAY İçtihadı Birleştirme Genel Kurulu Esas: 2017/1 Karar: 2018/2 Karar Tarihi: 23.02.2018 İÇTİHATLARIN BİRLEŞTİRİLMESİ İSTEMİ – SÖZLEŞMENİN BELİRLİ SÜRELİ YAPILMASI GEREKEN HALLERDE BELİRLİ SÜRELİ SÖZLEŞMENİN ZİNCİRLEME YAPILMASI SÖZLEŞMENİN BELİRLİ SÜRELİ OLMA NİTELİĞİNİ ORTADAN KALDIRMAYACAĞI – SÖZLEŞMENİN BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ OLDUĞU ÖZET: 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu’nun 9’uncu maddesinde belirtilen iş sözleşmesinin niteliğinin belirli […]

Read more...