İZMİR HUKUK ZİRVESİ

23.03.2019 tarihinde İzmir’de “Nazım Hikmet Kültür Merkezi” nde yapılacak olan “Sertifikalı Hukuk Zirvesi“nde “TÜRKİYE’DE AVUKAT OLMANIN ÖNEMİ DİĞER MESLEKLERE GÖRE AVUKATLIK MESLEĞİNİN ARTILARI EKSİLERİ” konulu, hukuk öğrencilerine yönelik seminere konuşmacı olarak iştirak edeceğim. Müstakbel meslektaşlarıma faydalı olmasını diliyorum. Avukat Mehmet Cansız.

Read more...

UZLAŞMA KAPSAMINDAKİ SUÇLAR

UZLAŞMA KAPSAMINDAKİ SUÇLAR (5271 SAYILI CEZA MUHAKEMESİ KANUNU m. 253) – 5271 sayılı kanunun 253. maddesinin birinci fıkrasında sayılan suçlarda, şüpheli, sanık, suça sürüklenen çocuk ile mağdur veya suçtan zarar gören gerçek kişi veya özel hukuk tüzel kişisinin uzlaştırılması girişiminde bulunulur.   – Suça sürüklenen çocuklar bakımından mağdurun veya suçtan zarar görenin gerçek veya özel […]

Read more...

CİNSEL İSTİSMAR SUÇU-Taraflar Arasındaki Duygusal İlişkiyi Doğrulayan Tanık Beyanları ve SMS İçerikleri Karşısında Sanığa “CİNSEL İSTİSMAR” Suçundan değil “REŞİT OLMAYANLA CİNSEL İLİŞKİ” Suçundan Ceza Verilmelidir.”

T.C. YARGITAY 14.Ceza Dairesi Esas: 2018/6329 Karar: 2018/6758 Karar Tarihi: 14.11.2018 CİNSEL İSTİSMAR SUÇU – SANIĞIN SUÇ TARİHİNDE ON BEŞ YAŞINI TAMAMLAYAN MAĞDUREYE YÖNELİK EYLEMLERİNİN ZİNCİRLEME ŞEKİLDE REŞİT OLMAYANLA CİNSEL İLİŞKİ SUÇUNU OLUŞTURDUĞU – HÜKMÜN BOZULMASI ÖZET: Olayın intikal şekli ve zamanı, mağdurenin aşamalarda ilk cinsel ilişki tarihine ilişkin farklılık gösteren beyanları, sanığın on beş […]

Read more...

KADININ EŞİNE “İT KÖPEK” ŞEKLİNDE HAKARET ETMESİ VE EŞİNİN ANNESİNE “SENİN OĞLUN ERKEK Mİ” DİYE AŞAĞILAMASI BOŞANMA GEREKÇESİ MİDİR?

T.C. YARGITAY 2.Hukuk Dairesi Esas: 2017/726 Karar: 2018/12496 Karar Tarihi: 6.11.2018 BOŞANMA DAVASI – KADININ EŞİNE İT KÖPEK ŞEKLİNDE HAKARET ETTİĞİ VE EŞİNİN ANNESİNE SENİN OĞLUN ERKEK Mİ DİYEREK AŞAĞILADIĞI ERKEĞİN BOŞANMA DAVASININ KABULÜ GEREKTİĞİ – HÜKMÜN BOZULDUĞU ÖZET: Mahkemece, evlilik birliğinin temelinden sarsılmasında erkeğin tamamen kusurlu olduğu belirtilerek, davalı- davacı erkeğin boşanma davasının reddine […]

Read more...

YARGITAY KARARI:”MUHTESAT ŞERHİ DAVACININ MÜLKİYET HAKKI KARŞISINDA O ŞEYİ KULLANAN BAKIMINDAN KULLANIMININ HAKLI VE GEÇERLİ BİR NEDENİ OLARAK DA KABUL EDİLEMEZ”

T.C. YARGITAY 8.Hukuk Dairesi Esas: 2018/2078 Karar: 2018/16728 Karar Tarihi: 3.10.2018 ECRİMİSİL İSTEMİ – MUHTESAT ŞERHİ DAVACININ MÜLKİYET HAKKI KARŞISINDA O ŞEYİ KULLANAN BAKIMINDAN KULLANIMININ HAKLI VE GEÇERLİ BİR NEDENİ OLARAK DA KABUL EDİLEMEYECEĞİ – HÜKMÜN BOZULMASI ÖZET: Somut olayda, mahkemece yukarıda açıklanan gerekçelerle davanın reddine karar verilmiş ise de bu görüşe katılma olanağı bulunmamaktadır. […]

Read more...

YARGITAY: “SANIĞIN TEHDİT EYLEMLERİNİ AYNI GÜN İÇİNDE ÇOK KISA ARALIKLARLA BİRDEN FAZLA KİŞİYE KARŞI TEK BİR FİİLLE GERÇEKLEŞTİRMESİ DURUMUNDA SANIĞA TEK CEZA VERİLEREK ZİNCİRLEME SUÇ HÜKÜMLERİ UYGULANIR”

T.C. YARGITAY 4.Ceza Dairesi Esas: 2017/17184 Karar: 2018/16918 Karar Tarihi: 9.10.2018 TEHDİT SUÇU -SANIĞIN TEHDİT EYLEMLERİNİ AYNI GÜN İÇİNDE ÇOK KISA ARALIKLARLA BİRDEN FAZLA KİŞİYE KARŞI TEK BİR FİİLLE GERÇEKLEŞTİRMESİ NEDENİYLE HER BİR KATILAN İÇİN AYRI AYRI CEZA VERİLMESİ – HÜKMÜN BOZULMASI ÖZET: Sanığın, tehdit eylemlerini aynı gün içinde çok kısa aralıklarla birden fazla kişiye […]

Read more...

Banka Kredi Alacağı İçin Emeklinin Maaş Hesabının Tamamına Bloke Koyabilir mi?

ÖZET: Davacının maaşının yalnız 1/4’ü oranında kesinti yapılabileceği halde, davalının davacıya ait Maaş Hesabının Tamamına Bloke Konması hukuki dayanaktan yoksundur. Esasen bu hususlar mahkemenin de kabulünde bulunmaktadır. Ancak, mahkemece davalının yaptığı kesintinin icraya yönelik olması, kredi alacağının tamamının tahsil edilmemiş bulunması, kesinti miktarını düzenleyen mahkeme kararının ancak karar tarihinden sonra uygulanabileceği gerekçesiyle istirdat istemi reddedilmiştir. Yapılan bu […]

Read more...

Yargıtay HGK Kararına Göre “Borçlar Kanunu Hizmet Akdi Hükümlerine Göre Düzenlenen Sözleşmelerde İŞÇİ ALEYHİNE KONAN CEZAİ ŞART(CEZA KOŞULU) GEÇERLİ MİDİR”

T.C. YARGITAY Hukuk Genel Kurulu Esas: 2014/13-1013 Karar: 2016/318 Karar Tarihi: 16.03.2016 TAZMİNAT VE CEZAİ ŞART ALACAĞI DAVASI – TARAFLAR ARASINDA AKDEDİLEN HİZMET SÖZLEŞMESİNİN FESHİ NEDENİ İLE SÖZLEŞMEDE KARARLAŞTIRILAN CEZAİ ŞARTA HÜKMEDİLİP HÜKMEDİLEMEYECEĞİ – DİRENME KARARININ ONANMASI GEREĞİ ÖZET: Dava, hizmet sözleşmesine dayalı haksız fesih nedeni ile cezai şart ve ihbar tazminatı istemine ilişkindir. Somut […]

Read more...

SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYESİ OLMA SUÇU – SANIĞIN BYLOCK KULLANICISI OLDUĞUNU KABUL ETMEDİĞİ – BYLOCK TESPİT VE DEĞERLENDİRME RAPORU İLE HİS SORGU KAYITLARI GETİRTİLİP DEĞERLENDİRİLEREK BUNLARA KARŞI SANIK VE MÜDAFİİN BEYANININ ALINMASI GEREĞİ

T.C. YARGITAY 16.Ceza Dairesi Esas: 2017/3550 Karar: 2018/564 Karar Tarihi: 20.02.2018 SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYESİ OLMA SUÇU – SANIĞIN BYLOCK KULLANICISI OLDUĞUNU KABUL ETMEDİĞİ – BYLOCK TESPİT VE DEĞERLENDİRME RAPORU İLE HİS SORGU KAYITLARI GETİRTİLİP DEĞERLENDİRİLEREK BUNLARA KARŞI SANIK VE MÜDAFİİN BEYANININ ALINMASI GEREĞİ ÖZET: ByLock kullanıcısı olduğunu kabul etmeyen sanığın, ByLock uygulamasını kullandığının kuşkuya […]

Read more...

KASTEN YARALAMA SUÇU-SANIĞIN OLAY GÜNÜ KULLANDIĞI CEP TELEFONU NUMARASI ÜZERİNDEN YERİ TESPİT EDİLİP SONUCUNA GÖRE KARAR VERİLMESİ GEREĞİ

T.C. YARGITAY 1.Ceza Dairesi Esas: 2017/3741 Karar: 2018/1902 Karar Tarihi: 19.04.2018 KASTEN YARALAMA SUÇU – SANIĞIN OLAY TARİH VE SAATİNDE OLAY YERİNDE BULUNUP BULUNMADIĞININ TESPİTİ – DİNLENMEYEN TANIKLARIN DİNLENECEĞİ – SANIĞIN OLAY GÜNÜ KULLANDIĞI CEP TELEFONU NUMARASI ÜZERİNDEN YERİ TESPİT EDİLİP SONUCUNA GÖRE KARAR VERİLMESİ GEREĞİ ÖZET: Sanığın olay tarih ve saatinde olay yerinde bulunup […]

Read more...