CANSIZ HUKUK BÜROSU

Elektronik tebligat

Elektronik Tebligat Ne Zaman Yapılmış Sayılır?

Baktığımız bir idari davanın gerekçeli kararını e-tebligat olarak aldım. 7201 sayılı Tebligat Kanununun “Elektronik tebligat” başlıklı 7/a maddesinde: “Aşağıda belirtilen gerçek ve tüzel kişilere tebligatın elektronik yolla yapılması zorunludur. …….Elektronik yolla tebligat, muhatabın elektronik tebligat adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci… 

Uzlaşma Kapsamındaki Suçlar

UZLAŞMA KAPSAMINDAKİ SUÇLAR (5271 SAYILI CEZA MUHAKEMESİ KANUNU m. 253) – 5271 sayılı kanunun 253. maddesinin birinci fıkrasında sayılan suçlarda, şüpheli, sanık, suça sürüklenen çocuk ile mağdur veya suçtan zarar gören gerçek kişi veya özel hukuk tüzel kişisinin uzlaştırılması girişiminde… 

Zilyetliğe Dayalı , Tapu İptali ve Tescil Davasında Hak Düşürücü Süre

 T.C. YARGITAY Hukuk Genel Kurulu Esas: 2005/20-327 Karar: 2005/377 Karar Tarihi: 08.06.2005 ZİLYETLİĞE DAYALI Tapu iptali VE TESCİL DAVASI – HAZİNE ADINA ORMAN NİTELİĞİ İLE TESCİL – HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE – DİRENME KARARININ BOZULMASI- ÖZET: Dava konusu taşınmazın 6831 sayılı… 

İşveren İşçisinden İhbar Tazminatı Talep Edebilir Mi?

İşveren de BİLDİRİM ÖNELLERİNE UYMAKSIZIN İŞ AKDİNİ FESHETTİĞİNDE, İŞÇİDEN İHBAR TAZMİNATI TALEP EDEBİLİR. İlgili Yargıtay kararını önemi açısından aşağıda yayınlıyoruz. T.C. YARGITAY 9.Hukuk Dairesi Esas: 2018/1781 Karar: 2018/4729 Karar Tarihi: 01.03.2018 İŞVERENİN AÇTIĞI İHBAR TAZMİNATI DAVASI – İŞÇİNİN TANIKLARININ SOMUT… 

By-lock Nedir? By-lock Kullanmanın Cezası Ne? By-lock Kullanmak Neden Suç?

By-lock Nedir Yazılımı FETÖ tarafından yaptırılan internet tabanlı bir mesajlaşma programı. 150 bin ila 180 bin kullanıcısı olduğu tahmin ediliyor. NE ZAMAN, NİÇİN YAZILDI? Şifreli mesajlaşma programının 2014 Kasım’ındaki Hakim ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) seçimlerinden önce yazıldığı tespit edildi.…