UZLAŞMA KAPSAMINDAKİ SUÇLAR

UZLAŞMA KAPSAMINDAKİ SUÇLAR (5271 SAYILI CEZA MUHAKEMESİ KANUNU m. 253) – 5271 sayılı kanunun 253. maddesinin birinci fıkrasında sayılan suçlarda, şüpheli, sanık, suça sürüklenen çocuk ile mağdur veya suçtan zarar gören gerçek kişi veya özel hukuk tüzel kişisinin uzlaştırılması girişiminde bulunulur.   – Suça sürüklenen çocuklar bakımından mağdurun veya suçtan zarar görenin gerçek veya özel […]

Read more...

TRAFİK GÜVENLİĞİNİ TEHLİKEYE DÜŞÜRMEK SUÇU – 30 GÜNDEN AZ HAPİS CEZASININ “SEÇENEK YAPTIRIMLARDAN BİRİNE ÇEVRİLMESİ ZORUNLULUĞU”

T.C. YARGITAY 12.Ceza Dairesi Esas: 2018/3623 Karar: 2018/9906 Karar Tarihi: 18.10.2018 TRAFİK GÜVENLİĞİNİ TEHLİKEYE DÜŞÜRMEK SUÇU – SEÇENEK YAPTIRIMLARDAN BİRİNE ÇEVRİLMESİ GEREKTİĞİNİN GÖZETİLMEMESİNDE İSABET GÖRÜLMEDİĞİ – HÜKMÜN BOZULMASI ÖZET: Sanığın trafik güvenliğini tehlikeye sokma olarak tespit edilen eyleminden dolayı TCK’nın 179/2, 62. maddesi gereğince 25 gün hapis cezasına mahkumiyetine hükmedilmiş ise de; suç tarihi itibariyle […]

Read more...

Mağdurun Cinsel ve Fiziksel Mahremiyetine ilişkin çıplak görüntülerinin Paylaşılması Durumunda, Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Suçu Mu yoksa MÜSTEHCENLİK SUÇU mu oluşur?

Müstehcenlik (YÜR. TAR.: 01.06.2005) MADDE 226 – (1) (a) Bir çocuğa müstehcen görüntü, yazı veya sözleri içeren ürünleri veren ya da bunların içeriğini gösteren, okuyan, okutan veya dinleten, b) Bunların içeriklerini çocukların girebileceği veya görebileceği yerlerde ya da alenen gösteren, görülebilecek şekilde sergileyen, okuyan, okutan, söyleyen, söyleten, c) Bu ürünleri, içeriğine vakıf olunabilecek şekilde satışa […]

Read more...

HIRSIZLIK SUÇU – HIRSIZLIK KONUSUNU OLUŞTURAN MALIN DEĞERİNİN AZ OLMASI NEDENİYLE (36,90 TL değerindeki bir şişe alkolü içki) TCK MADDESİ GEREĞİNCE VERİLEN CEZADAN BELİRLENECEK ORANDA İNDİRİM YAPILMASI GEREKTİĞİNİN GÖZETİLMEMESİ – HÜKMÜN BOZULMASI

T.C. YARGITAY 13.Ceza Dairesi Esas: 2017/334 Karar: 2018/6941 Karar Tarihi: 08.05.2018 HIRSIZLIK SUÇU – HIRSIZLIK KONUSUNU OLUŞTURAN MALIN DEĞERİNİN AZ OLMASI NEDENİYLE(36,90 TL değerindeki bir şişe alkolü içki) TCK MADDESİ GEREĞİNCE VERİLEN CEZADAN BELİRLENECEK ORANDA İNDİRİM YAPILMASI GEREKTİĞİNİN GÖZETİLMEMESİ – HÜKMÜN BOZULMASI ÖZET: Somut olayda ise; 36,90 TL değerindeki bir şişe alkolü içkiyi çalmak isterken […]

Read more...

HIRSIZLIK SUÇU – SORUŞTURMA AŞAMASINDA ÇALINAN MALLAR MÜŞTEKİYE İADE EDİLMİŞSE SANIĞA ETKİN PİŞMANLIK SEBEBİYLE TCK 168/1 UYARINCA 2/3 CEZA İNDİRİMİ YAPILMALIDIR LÜZUMU

T.C. YARGITAY 2.Ceza Dairesi Esas: 2018/4805 Karar: 2018/9383 Karar Tarihi: 12.09.2018 HIRSIZLIK SUÇU – SANIKLARIN TELSİZDE YAPILAN ANONS ÜZERİNE OLAY YERİNE GELEN KOLLUK EKİBİ TARAFINDAN YAKALANDIĞI – SANIĞIN MÜŞTEKİNİN HENÜZ YASAL MÜRACAATI YOKKEN SUÇ KONUSU EŞYANIN İADESİNİ SAĞLADIĞI – ETKİN PİŞMANLIK HÜKMÜNÜN UYGULANMASI GEREĞİ ÖZET: Müştekinin beyanı, kolluk tarafından düzenlenen olay yakalama ve muhafaza altına […]

Read more...

YARALAMA SUÇU – MAĞDURUN KOLLUKTA VE SAVCILIK AŞAMASINDA DEĞİŞEN BEYANLARI – DİĞER SANIKLARIN KOLLUKTA VERDİKLERİ VE DURUŞMADA AYNEN TEKRAR ETTİKLERİ İFADELERİ – SANIKLAR HAKKINDA BERAAT KARARI VERİLMESİ GEREĞİ

T.C. YARGITAY 3.Ceza Dairesi Esas: 2017/12335 Karar: 2018/6186 Karar Tarihi: 5.04.2018 ÖZET: Mağdurun kollukta ve savcılık aşamasında değişen beyanları, diğer sanıkların kollukta verdikleri ve duruşmada aynen tekrar ettikleri ifadeleri karşısında sanıklar hakkında beraat yerine mahkumiyet kararı verilmesi yasaya aykırı olup hükmün bozulması gerekir. (5237 S. K. m. 3, 29, 53, 86) (ANY. MAH. 08.10.2015 T. […]

Read more...

KULLANMAK İÇİN UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE BULUNDURMA SUÇU – İKİNCİ SUÇTAN AÇILAN DAVANIN KOVUŞTURMA ŞARTININ ORTADAN KALKMASI NEDENİYLE DAVANIN DÜŞMESİNE KARAR VERİLMESİNDE ZORUNLULUK BULUNMASI

T.C. YARGITAY 20.Ceza Dairesi Esas: 2017/2642 Karar: 2018/128 Karar Tarihi: 10.01.2018 KULLANMAK İÇİN UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE BULUNDURMA SUÇU – İKİNCİ SUÇTAN AÇILAN DAVANIN KOVUŞTURMA ŞARTININ ORTADAN KALKMASI NEDENİYLE DAVANIN DÜŞMESİNE KARAR VERİLMESİNDE ZORUNLULUK BULUNMASI – HÜKMÜN BOZULMASI ÖZET: Sanık bu suçu, daha önce işlediği suçtan dolayı yapılan kovuşturma aşamasında hükmolunan tedavi ve/veya denetimli serbestlik […]

Read more...

RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK SUÇU – SUÇA KONU BELGE İNCELENİP ÖZELLİKLERİNİN DURUŞMA TUTANAĞINA YAZILACAĞI – BELGE ASLININ DENETİME OLANAK VERECEK ŞEKİLDE DOSYADA BULUNDURULMASI LÜZUMU – ALDATMA YETENEĞİNİN KARARDA TARTIŞILMASI GEREĞİ

T.C. YARGITAY 11.Ceza Dairesi Esas: 2018/1186 Karar: 2018/1101 Karar Tarihi: 12.02.2018 RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK SUÇU – SUÇA KONU BELGE İNCELENİP ÖZELLİKLERİNİN DURUŞMA TUTANAĞINA YAZILACAĞI – BELGE ASLININ DENETİME OLANAK VERECEK ŞEKİLDE DOSYADA BULUNDURULMASI LÜZUMU – ALDATMA YETENEĞİNİN KARARDA TARTIŞILMASI GEREĞİ ÖZET: Belgelerde sahtecilik suçlarında aldatma yeteneğinin bulunup bulunmadığının takdir ve tayini mahkemeye ait olduğundan, suça […]

Read more...

ADLİ SİCİLDEKİ KAYITLAR HANGİ ŞARTLARDA ARŞİV KAYDINA ALINABİLİR?

Cezanın veya güvenlik tedbirinin infazının tamamlanması Ceza mahkûmiyetini bütün sonuçlarıyla ortadan kaldıran şikayetten vazgeçme veya etkin pişmanlık Ceza zamanaşımının dolması Genel af Adli sicil bilgileri, ilgilinin ölümü üzerine tamamen silinir. Türk vatandaşı hakkında yabancı mahkemeden verilmiş ve kesinleşmiş olan hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkûmiyet hükümleri kesinleştiği tarihten itibaren mahkûmiyet kararında belirtilen sürenin geçmesiyle, Adli Sicil ve […]

Read more...

Yargıtay Kararı “KENDİLERİNE SANIKLAR TARAFINDAN UYUŞTURUCU MADDE SATILDIĞINI SÖYLEYEN ŞAHISLAR HAKKINDA UYUŞTURUCU BULUNDURMA SUÇUNDAN YASAL İŞLEM YAPILIP YAPILMADIĞININ ARAŞTIRILIP SONUCUNA GÖRE KARAR VERİLMESİ GEREKİR”

T.C. YARGITAY 20.Ceza Dairesi Esas: 2017/5134 Karar: 2017/5833 Karar Tarihi: 6.11.2017 UYUŞTURUCU MADDE TİCARETİ SUÇU – KENDİLERİNE SANIKLAR TARAFINDAN UYUŞTURUCU MADDE SATILDIĞINI SÖYLEYEN ŞAHISLAR HAKKINDA UYUŞTURUCU BULUNDURMA SUÇUNDAN YASAL İŞLEM YAPILIP YAPILMADIĞININ ARAŞTIRILIP SONUCUNA GÖRE KARAR VERİLMESİ GEREĞİ ÖZET: Kendilerine sanıklar tarafından uyuşturucu madde satıldığını söyleyen şahıslar hakkında kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma suçundan soruşturma […]

Read more...