Adli Para Cezası Ödenmezse Ne Olur?

Kanun No: 5275 Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun (CGTİHK) (YÜR. TAR.: 01.06.2005) Adli para cezasının infazı (YÜR. TAR.: 01.06.2005) MADDE 106 – (1) Adli para cezası, Türk Ceza Kanunu’nun 52 nci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen usule göre tayin olunacak bir miktar paranın Devlet Hazinesine ödenmesinden ibarettir. (2) Adli para cezasını içeren ilam Cumhuriyet […]

Read more...

ADLİ SİCİLDEKİ KAYITLAR HANGİ ŞARTLARDA ARŞİV KAYDINA ALINABİLİR?

Cezanın veya güvenlik tedbirinin infazının tamamlanması Ceza mahkûmiyetini bütün sonuçlarıyla ortadan kaldıran şikayetten vazgeçme veya etkin pişmanlık Ceza zamanaşımının dolması Genel af Adli sicil bilgileri, ilgilinin ölümü üzerine tamamen silinir. Türk vatandaşı hakkında yabancı mahkemeden verilmiş ve kesinleşmiş olan hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkûmiyet hükümleri kesinleştiği tarihten itibaren mahkûmiyet kararında belirtilen sürenin geçmesiyle, Adli Sicil ve […]

Read more...

01.07.2016 Tarihinden Önce İşlenen Suçlarda Koşullu Salıverilme ve infaz

01.07.2016 Tarihinden Önce İşlenen Suçlarda Denetimli Serbestlik, Koşullu Salıverilme ve infaz 671 sayılı KHK (Kanun Hükmünde Kararname) ile 01.07.2016 tarihinden önce işlenen suçlar açısından ayrı bir denetimli serbestlik uygulaması ve infaz sisteminin uygulanması kanunlaştırılmıştır. Buna göre 671 sayılı KHK ile 01.07.2016 tarihinden önce işlenen suçlar bakımından şu infaz düzenlemeleri getirilmiştir: infaz Denetimli serbestlik süresi 2 […]

Read more...

UZLAŞMA KAPSAMI DIŞINDA KALAN SUÇLAR..

CMK 253. madde uyarınca, kural olarak şikayete tabi olan suç’ ların tamamı uzlaşmaya tabidir. Ancak bunlardan, zarar göreni özel hukuk tüzel kişisi olmayan suçlar uzlaşmaya tabi değildir. Ayrıca, ön ödemeye tabi suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile etkin pişmanlık hükümlerine yer veren suçlar uzlaşma kapsamı dışında tutulmuştur. Açıklanan kanuni düzenlemeler nedeniyle; Aşağıdaki suç’lar, uzlaşmaya tabi […]

Read more...

Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Uzlaşma İle İlgili Görüşünü Açıkladı..

Ceza İşleri 6763 sayılı Kanunun 34 ve 35 inci maddeleriyle, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunun 253 ve 254 üncü maddelerinde değişiklik yapılmıştır. Uzlaşma kapsamındaki suçların sayıları artırılmış, takibi şikayete bağlı olan ve etkin pişmanlık hükümleri kapsamına giren suçlarda uzlaşma kapsamına alınmıştır. Suça sürüklenen çocuklar yönünden üst sınırı 3 yılı geçmeyen hapis veya adli para cezasını […]

Read more...