Cansız Hukuk Logo

Borçlunun “Emekli Maaşının Haczine Muvafakat Etmesi” Geçerli Midir?

Borçlu emekli maaşının haczi için muvafakat vermedikçe EMEKLİ MAAŞI Amme alacağı ve Sgk alacağı ve nafaka alacağı dışındaki borçlar için kesinlikle haczedilemez. Bunun dışındaki borçlar için ise;

Emekli Borçlu hakkında icra takibine başlanılmış olması,
İcra takibinin kesinleşmiş olması,
İcra takibinin kesinleşmesinden sonraki bir dönemde “BORÇLU EMEKLİNİN EMEKLİ MAAŞININ TAMAMI VEYA BELLİ BİR KISMININ HACZİNE MUVAFAKAT ETTİĞİNİ YAZILI OLARAK İCRA DAİRESİNE BİLDİRMESİ,
Borçlunun emekli maaşının haczine muvafakat etmesinden sonra da, alacaklı veya vekilinin, “borçlunun emekli maaşının muvafatı gereğince haczedilmesi için talepte bulunması” gereklidir.
Bu şartlar gerçekleşmiş ise borçlunun emekli maaşından yapılan haciz kesintileri geçerlidir.

SENET

Şirket Adına Çek Senet İmzalarken Atılan 2. İmzaya DİKKAT!…

Şirket Kaşesi Dışına Atılan İkinci İmza Aval Olarak Kabul Edilir Özet: Dairemizin yerleşik içtihatlarına göre, senetten dolayı sorumluluk için tek imza yeterli olup, şirket yetkilisi tarafından da olsa, şirket kaşesi olmadan ya da Şirket Kaşesi Dışına Atılan İkinci İmza Aval Olarak Kabul Edilir ve bu imza sahibi borçtan şahsen sorumlu Devamını oku……

SENET

Borçludan Senet Alırken Alacaklının Dikkat Etmesi Gereken Hususlar Nelerdir?

1- Borçludan Senet Alırken Senet altındaki imzanın huzurunuzda (yanınızda ve gözünüzün önünde) atılmasına özen gösterin.Yanınızda atılmayan imzanın geçerliliğinden emin olamazsınız, belki de borçlu değil başkası atmıştır. Dolayısı ile senet ödenmez de icraya konu ederseniz, borçluya “imza tarafımıza ait değildir” itirazında bulunarak borcu ödemekten kurtulma ve hatta sizi yüzde 40 icra Devamını oku……

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.