YAZILARIMIZ

YARGITAY ” Sanığın Bylock uygulamasına ait IP adreslerine kaç defa bağlanıldığına dair Bilgi Teknolojileri İletişim Kurumundan HIS(CGNAT) sorgu sonuçları getirilmeden ceza verilemez”

T.C. YARGITAY 16. Ceza Dairesi Esas No:2017/3543 Karar No:2018/256 Karar Tarihi: 13.02.2018 SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMA SUÇU – SANIĞIN BYLOCK KULLANICISI OLDUĞUNA DAİR DÜZENLENEN EKSİK VE YETERSİZ OLAN BYLOCK CBS SORGU SONUCUNA DAYANILARAK EKSİK Devamını Oku...

By MEHMET CANSIZ, ago
YAZILARIMIZ

Kasten Adam Öldürmeye Teşebbüs Suçunda Yargıtayın Benimsediği “Öldürme Kastının Varlığı için Aranan Kıstaslar”

Öldürme Kastının Varlığı için Aranan Kıstaslar Kasten insan öldürme suçunda, doğrudan doğruya bir kişiyi öldürmeye yönelik elverişli bir fiilin işlenmesi ile failin, insan öldürme suçunun teşebbüs alanına girmiş olacağını, şayet fail fiilini yaralama kastı ile Devamını Oku...

By MEHMET CANSIZ, ago
YAZILARIMIZ

Tapulu Taşınmazın Haricen Satışının Hukuken Geçerliliği Var Mıdır? Haricen Satış Taraflara Ne Gibi Haklar Sağlar?

Tarafların murisleri arasında yapıldığı tarihte tapu kaydı bulunmayan taşınmazın devrine yönelik geçerli satış sözleşmesinde satıştan sonra satıcı ... adına oluşan tapunun satıcı açısından taşınmazın tapu yoluyla devrinin imkansız hale geldiği 26 Nisan 1966 tarihi itibariyle hesaplanacak rayiç bedele göre hüküm kurulması gerekirken davanın nitelendirilmesinde ve delillerin takdirinde yanılgıya düşülerek hüküm kurulması isabetsiz olup, davalılar vekilinin temyiz itirazlarının bu nedenlerle kabulü ile usul ve yasaya aykırı hükmün bozulmasına karar verilmiştir.

By MEHMET CANSIZ, ago
EN_US
TR EN_US
WhatsApp chat WhatsApp us