YAZILARIMIZ

ANAYASA MAHKEMESİ “6291 sayılı Kanun’un 1. maddesiyle eklenen 105/A maddesinin (8) numaralı fıkrasında yer alan “…kapalı ceza infaz kurumuna iade kararı verilmesine rağmen iki gün içinde en yakın Cumhuriyet başsavcılığına teslim olmayan hükümlüler… ” ibaresinin Anayasa’ya aykırı olmadığına” KARAR VERDİ

T.C. ANAYASA Genel Kurul Esas: 2017/170 Karar: 2018/77 Karar Tarihi: 05.07.2018 ANAYASA MAHKEMESİNİN 2017/170 (5275 SAYILI KANUN İLE İLGİLİ), K: 2018/77 SAYILI KARARI (2709 S. K. m. 2, 5, 152) (5237 S. K. m. 51, 292, 293) (5275 S. K. m. 105/A) (6216 S. K. m. 40) (5271 S. K. Devamını Oku...

By MEHMET CANSIZ, ago
YAZILARIMIZ

Denetimli Serbestlik Tedbiri Uygulanarak Cezanın infazı ve Tahliye

  Kanun No: 5275Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun (CGTİHK) (YÜR. TAR.: 01.06.2005) Kabul Tarihi: 13.12.2004R.G. Tarihi: 29.12.2004R.G. No: 25685 Denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezanın infazı MADDE 105/A – (EKLENMİŞ MADDE RGT: 11.04.2012 RG NO: 28261 KANUN NO: 6291/1) (1) Hükümlülerin dış dünyaya uyumlarını sağlamak, aileleriyle bağlarını sürdürmelerini ve Devamını Oku...

By MEHMET CANSIZ, ago
YAZILARIMIZ

Fetö Örgüt Liderinin Talimatı Doğrultusunda Bank Asya’daki Hesabına Para Yatıran Sanığa Hangi Şartlarda Örgüt Üyeliği Suçundan Ceza Verilebilir?

T.C.YARGITAY 16. Ceza Dairesi Esas No:2017/4240 Karar No: 2018/1056 Karar Tarihi: 09.04.2018 SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMA SUÇU – ÖRGÜTLE İRTİBATLI BANK ASYA HESABINA PARA YATIRAN SANIĞIN FAALİYETLERİNİN SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNÜN HİYERARŞİK YAPISINA DAHİL OLDUĞUNU GÖSTERİR BİÇİMDE ÇEŞİTLİLİK DEVAMLILIK VEYOĞUNLUK İÇERMEDİĞİ – HÜKMÜN BOZULMASI ÖZET: Örgütün kurucusu, yöneticileri ve örgüt Devamını Oku...

By MEHMET CANSIZ, ago
YAZILARIMIZ

TRAFİK KAZASI NEDENİYLE DEĞER KAYBI TAZMİNATI NASIL BELİRLENİR?

T.C. YARGITAY 17.Hukuk Dairesi Esas: 2017/751 Karar: 2018/1274 Karar Tarihi: 22.02.2018 TRAFİK KAZASI NEDNEİYLE DEĞER KAYBI – ARACIN KAZA ÖNCESİ HASARSIZ İKİNCİ EL PİYASA RAYİÇ DEĞERİ İLE KAZA MEYDANA GELDİKTEN VE TAMİR EDİLDİKTEN SONRAKİ RAYİÇ DEĞERİ ARASINDAKİ FARKA GÖRE DEĞER KAYBI ZARARININ TESPİTİ GEREĞİ ÖZET: Dava; trafik kazasından kaynaklanan değer Devamını Oku...

By MEHMET CANSIZ, ago
YAZILARIMIZ

ÇOCUĞUN KAÇIRILMASI VE ALIKONULMASI SUÇU-SANIĞIN MAĞDUREYİ YAKINLARININ EVİNDE BEŞ GÜN SÜREYLE AİLESİNE VEYA YETKİLİ MAKAMLARA HABER VERMEKSİZİN ALIKOYMASI DURUMUNDA CEZA VERİLMELİ MİDİR?

T.C. YARGITAY 14.Ceza Dairesi Esas: 2014/8081 Karar: 2017/3662 Karar Tarihi: 5.07.2017 ÇOCUĞUN KAÇIRILMASI VE ALIKONULMASI SUÇU – MAĞDURENİN SUÇ TARİHİNDE ONYEDİ YAŞI İÇERİSİNDE BULUNDUĞU – SANIĞIN MAĞDUREYİ YAKINLARININ EVİNDE BEŞ GÜN SÜREYLE AİLESİNE VEYA YETKİLİ MAKAMLARA HABER VERMEKSİZİN ALIKOYDUĞU GÖZETİLEREK CEZALANDIRILMASI GEREĞİ ÖZET: Suç tarihinde onyedi yaşı içerisinde bulunan katılan Devamını Oku...

By MEHMET CANSIZ, ago
YAZILARIMIZ

İşe İade Davası Sonucu İşveren İşçiyi İşe Almaz ise, İŞÇİYE NE KADAR İŞE BAŞLATMAMA TAZMİNATI ÖDEMESİ GEREKİR?

T.C. YARGITAY 9.Hukuk Dairesi Esas: 2016/36192 Karar: 2018/998 Karar Tarihi: 23.01.2018 İŞE İADE DAVASI – DAVACININ BEŞ YILI AŞKIN SÜRE ÇALIŞTIĞI – İŞVERENCE GERÇEKLEŞTİRİLEN FESHİN GEÇERLİ NEDENE DAYANMADIĞI – İŞÇİNİN KIDEMİNE VE FESİH NEDENİNE GÖRE İŞE BAŞLATMAMA TAZMİNATININ DAVACININ BEŞ AYLIK ÜCRETİ ORANINDA BELİRLENMESİ GEREĞİ ÖZET: Davacının toplam 5 yılı Devamını Oku...

By MEHMET CANSIZ, ago
YAZILARIMIZ

5237 Sayılı T.C.K’ya Göre Ceza Zamanaşımı Süreleri Nelerdir?

CEZA ZAMANAŞIMI NEDİR?: Mahkumiyet kararının kesin hükümle kesinleşmesinden başlayarak TCK 68. Maddede belirtilen sürelerin geçmesi halinde HÜKMÜN İNFAZ EDİLMESİNDEN VAZGEÇİLMESİDİR. Ceza zamanaşımı (YÜR. TAR.: 01.06.2005) MADDE 68 – (1) Bu maddede yazılı cezalar aşağıdaki sürelerin geçmesiyle infaz edilmez: a) Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarında kırk yıl. b) Müebbet hapis cezalarında otuz Devamını Oku...

By MEHMET CANSIZ, ago
YAZILARIMIZ

5237 Sayılı T.C.K’ya Göre Dava Zamanaşımı Süreleri Nelerdir? Bu Süreler Uzar mı?.

DAVA ZAMANAŞIMI NEDİR?: Suçun işlendiği tarihten itibaren TCK’66. maddede belirlenen sürelerin geçmiş olması veya süresi içinde dava açılmış olmasına rağmen davanın kesin kararla sonuçlandırılmamış olması durumunda, devletin cezalandırma hakkından vazgeçmiş sayılması ve ceza davasının düşmesi sonucunu doğruan hukuki bir kavramdır. Kanun No: 5237 Türk Ceza Kanunu (TCK) Kabul Tarihi: 26.09.2004 Devamını Oku...

By MEHMET CANSIZ, ago
YAZILARIMIZ

ZİMMET SUÇU – ZİMMETE KONU MİKTARIN SANIK TARAFINDAN SORUŞTURMANIN AÇILDIĞI GÜN ŞİKAYETİN YAPILMASINDAN ÖNCE ÖDENMESİ DURUMUNDA ETKİN PİŞMALIK İNDİRİMİ NE KADAR YAPILMALIDIR?

Etkin pişmanlık (YÜR. TAR.: 01.06.2005) MADDE 248 – (1) Soruşturma başlamadan önce, zimmete geçirilen malın aynen iade edilmesi veya uğranılan zararın tamamen tazmin edilmesi halinde, verilecek cezanın üçte ikisi indirilir. (2) Kovuşturma başlamadan önce, gönüllü olarak, zimmete geçirilen malın aynen iade edilmesi veya uğranılan zararın tamamen tazmin edilmesi halinde, verilecek Devamını Oku...

By MEHMET CANSIZ, ago
YAZILARIMIZ

T.C. YARGITAY Ceza Genel Kurulu:” karşılıklı kasten yaralama suçundan ilk haksız hareketin kimden kaynaklandığı belirlenemediğinden şüpheli kalan bu halden sanığın yararlandırılması suretiyle etkili eylemi hafif haksız tahrik altında gerçekleştirdiği kabul edilmelidir”

T.C. YARGITAY Ceza Genel Kurulu Esas: 2002/4-238 Karar: 2002/367 Karar Tarihi: 22.10.2002 ETKİLİ EYLEM SUÇU – BİRBİRLERİNE KARŞILIKLI ETKİLİ EYLEMDE BULUNAN SANIKLAR – İLK HAKSIZ SALDIRININ HANGİSİ TARAFINDAN YAPILIP YAPILMADIĞININ SAPTANMASI GEREĞİ – DİRENME HÜKMÜNÜN BOZULDUĞU ÖZET: Birbirlerine karşılıklı etkili eylemde bulunan ve doktor raporlarında belirtildiği şekilde yaralanan sanıkların çelişen Devamını Oku...

By MEHMET CANSIZ, ago
EN_US
TR EN_US
WhatsApp chat WhatsApp us