Velayet

Yargıtay: “Boşanan Anne Çocuğuna Kendi Soyadını Verebilir”

T.C. YARGITAY 2.Hukuk DairesiEsas: 2019/6722Karar: 2019/10404Karar Tarihi: 21.10.2019 ÇOCUĞUN SOYADININ DEĞİŞTİRİLMESİ İSTEMİ – VELAYET HAKKINA SAHİP DAVACI ANNENİN ORTAK ÇOCUĞUN SOYADININ KENDİ SOYADI İLE DEĞİŞTİRİLMESİ – ÇOCUĞUN SOYADININ ANNENİN SOYADI OLARAK DEĞİŞTİRİLMESİNİN ÇOCUĞUN ÜSTÜN YARARINA OLACAĞI – DAVANIN KABULÜ ÖZET: Dava münhasıran velayet hakkına sahip davacı annenin ortak çocuğun soyadının Devamını oku……

Hukuki-Danışmanlık-Hizmeti

İdari Yargıda “Yargılamanın Yenilenmesi Sebepleri” Nelerdir?

Madde 53 – 1. (DEĞİŞİK CÜMLE RGT: 10.04.1990 RG NO: 20488 KANUN NO: 3622/22) Danıştay ile bölge idare, idare ve vergi mahkemelerinden verilen kararlar hakkında, aşağıda yazılı sebepler dolayısıyla yargılamanın yenilenmesi istenebilir.  a) Zorlayıcı sebepler dolayısıyla veya lehine karar verilen tarafın eyleminden doğan bir sebeple elde edilemeyen bir belgenin kararın Devamını oku……

Taşınmaz Satış Vaadi

İnşaat Şirketi Mağdurları Dikkat: “Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesi Resmi Şekil Şartına Uyulmadan Yapılmışsa Geçersizdir.”

Geçen yıldan beri devam eden ekonomik kriz sebebiyle, inşaat şirketlerinin zor günler geçirdiği ve bu nedenle taahhütlerini yerine getiremedikleri, ön ödemeli olarak sattıkları daireleri teslim edemedikleri, bu nedenle de çok sayıda mağdur oluştuğu bu günlerde Cansız Hukuk Bürosu olarak size hukuki yol göstermek için bu yazıyı hazırladık.  Bir inşaat şirketinden Devamını oku……

Sahte Fatura

Sahte Fatura Kullanma Suçu Hangi Şartlarda Oluşur?

SAHTE FATURA KULLANMAK SUÇU HANGİ ŞARTLARDA OLUŞUR? T.C YARGITAY 11.Ceza Dairesi Esas: 2017/ 3553 Karar: 2017 / 4325 Karar Tarihi: 07.06.2017 SAHTE FATURA KULLANMAK SUÇU – FATURALARIN KANUNDA ÖNGÖRÜLEN ZORUNLU BİLGİLERİ İÇERMESİNİN GEREKMESİ – SUÇA KONU FATURALARIN ASILLARI VEYA ONAYLI SURETLERİNİN GETİRTİLİP DENETİME ELVERİŞLİ OLACAK ŞEKİLDE DOSYAYA KONULMASI GEREĞİ ÖZET: Devamını oku……

Kesinleşmeden İcraya Konulamayan Mahkeme Kararları

6100 sayılı HMK’nun Geçici 3. maddesi yollamasıyla uygulanması gereken HUMK’nun 443/1 (HMK. 367/1 m.) maddesi gereğince, temyiz kararın icrasını durdurmaz. Yani kural olarak kararın kesinleşmemiş olması, kararın yerine getirilmesini önlemez. 6100 S. HMK 367 : Temyizin icraya etkisi (1) Temyiz, kararın icrasını durdurmaz. İcra ve İflas Kanununun icranın geri bırakılmasıyla Devamını oku……

Yağma suçu

Yağma Suçu- Müştekinin 155’i Aramasına Engel Olmak İçin Elinden Telefonunun Alınması Halinde Yağma Suçu Oluşur mu?

T.C. YARGITAY 6.Ceza Dairesi Esas: 2016/2889 Karar: 2019/1266 Karar Tarihi: 25.02.2019 YAĞMA SUÇU – SANIKLARIN EYLEM VE SÖYLEMLERİYLE YAĞMA KASTINDAN BAHSEDİLMEYECEĞİ DÜŞÜNÜLMEDEN YERİNDE VE YETERLİ OLMAYAN GEREKÇEYLE YAĞMA SUÇUNDAN MAHKUMİYET KARARI VERİLMESİ – HÜKMÜN BOZULMASI ÖZET: Olay günü öncesinde sanık … ve yakınan … arasında husumet bulunduğu, olay günü sanık Devamını oku……

ZİNA SEBEBİYLE BOŞANMA DAVASI

Zina Sebebiyle Boşanma Davası Açma Hakkı Hangi Şartlarda Kullanılabilir? Affeden Eş Zina Sebebiyle Boşanma Davası Açabilir mi?

Türk Medeni Kanunu (TMK) I. Zina   Madde 161 – Eşlerden biri zina ederse, diğer eş boşanma davası açabilir. Davaya hakkı olan eşin boşanma sebebini öğrenmesinden başlayarak altı ay ve her halde zina eyleminin üzerinden beş yıl geçmekle dava hakkı düşer. Affeden tarafın dava hakkı yoktur. Zina sebebine dayalı boşanma Devamını oku……

Borçlunun “Emekli Maaşının Haczine Muvafakat Etmesi” Geçerli Midir?

Borçlu emekli maaşının haczi için muvafakat vermedikçe EMEKLİ MAAŞI Amme alacağı ve Sgk alacağı ve nafaka alacağı dışındaki borçlar için kesinlikle haczedilemez. Bunun dışındaki borçlar için ise;

Emekli Borçlu hakkında icra takibine başlanılmış olması,
İcra takibinin kesinleşmiş olması,
İcra takibinin kesinleşmesinden sonraki bir dönemde “BORÇLU EMEKLİNİN EMEKLİ MAAŞININ TAMAMI VEYA BELLİ BİR KISMININ HACZİNE MUVAFAKAT ETTİĞİNİ YAZILI OLARAK İCRA DAİRESİNE BİLDİRMESİ,
Borçlunun emekli maaşının haczine muvafakat etmesinden sonra da, alacaklı veya vekilinin, “borçlunun emekli maaşının muvafatı gereğince haczedilmesi için talepte bulunması” gereklidir.
Bu şartlar gerçekleşmiş ise borçlunun emekli maaşından yapılan haciz kesintileri geçerlidir.

ceza

Kaçakçılık Suçunda Hangi Şartlarda Zincirleme Suç Hükümleri Uygulanır?

T.C. YARGITAY 7.Ceza Dairesi Esas: 2016/13030 Karar: 2018/10901 Karar Tarihi: 22.10.2018 KAÇAKÇILIK SUÇU – İŞLEMİŞ OLDUĞU SUÇTAN DOLAYI HENÜZ HAKKINDA İDDİANAME DÜZENLENMEDEN AYNI SUÇ İŞLEME KARARIYLA HUKUKİ KESİNTİ GERÇEKLEŞMEDEN YENİDEN SUÇ İŞLEYEN SANIK HAKKINDA ZİNCİRLEME SUÇ HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI GEREĞİ – HÜKMÜN BOZULMASI ÖZET: Sanığa ilişkin Dairemizin . Esas sırasında kayıtlı Devamını oku……