KESİNLEŞMİŞ CEZALAR HANGİ ŞARTLARDA ERTELENEBİLİR?

6352 SAYILI KANUNUN 105/A MADDESİ KAPSAMINDA DÜZENLENEN 6 AYLIK ERTELEME SÜRESİNE YÖNELİK; AYNI KANUNUN GEÇİCİ 2.MADDESİ İLE GEÇİCİ 4.MADDESİNİN DİLEKÇE METNİ HAZIRLANIRKEN BİRLİKTE DEĞERLENDİRİLMESİNİ ÖNERİRİZ. *** 6352 sayılı Yargı Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Ve Basın Yayın Yoluyla İşlenen Suçlara İlişkin Dava Ve Cezaların Ertelenmesi Hakkında Kanun’un yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla koşullu salıverilmelerine […]

Read more...

TAPU KAYDINDA DÜZELTİM DAVASI – DAVACININ TAPU MÜDÜRLÜĞÜNE BAŞVURDUĞU FAKAT İTİRAZ YOLUNA BAŞVURMADAN DAVA AÇTIĞI – DAVACININ BAŞVURU ZORUNLULUĞUNU YERİNE GETİRDİĞİNDEN BAHİSLE İŞİN ESASINA GİRİLEREK BİR KARAR VERİLMESİ GEREĞİ

T.C. YARGITAY 1.Hukuk Dairesi Esas: 2017/1034 Karar: 2018/9910 Karar Tarihi: 7.05.2018 TAPU KAYDINDA DÜZELTİM DAVASI – DAVACININ TAPU MÜDÜRLÜĞÜNE BAŞVURDUĞU FAKAT İTİRAZ YOLUNA BAŞVURMADAN DAVA AÇTIĞI – DAVACININ BAŞVURU ZORUNLULUĞUNU YERİNE GETİRDİĞİNDEN BAHİSLE İŞİN ESASINA GİRİLEREK BİR KARAR VERİLMESİ GEREĞİ – HÜKMÜN BOZULMASI ÖZET: Somut olaya gelince; davacının tapu müdürlüğüne başvurduğu fakat itiraz yoluna başvurmadan […]

Read more...

YARALAMA SUÇU – MAĞDURUN KOLLUKTA VE SAVCILIK AŞAMASINDA DEĞİŞEN BEYANLARI – DİĞER SANIKLARIN KOLLUKTA VERDİKLERİ VE DURUŞMADA AYNEN TEKRAR ETTİKLERİ İFADELERİ – SANIKLAR HAKKINDA BERAAT KARARI VERİLMESİ GEREĞİ

T.C. YARGITAY 3.Ceza Dairesi Esas: 2017/12335 Karar: 2018/6186 Karar Tarihi: 5.04.2018 ÖZET: Mağdurun kollukta ve savcılık aşamasında değişen beyanları, diğer sanıkların kollukta verdikleri ve duruşmada aynen tekrar ettikleri ifadeleri karşısında sanıklar hakkında beraat yerine mahkumiyet kararı verilmesi yasaya aykırı olup hükmün bozulması gerekir. (5237 S. K. m. 3, 29, 53, 86) (ANY. MAH. 08.10.2015 T. […]

Read more...

TRAFİK GÜVENLİĞİNİ TEHLİKEYE SOKMA SUÇU – SANIĞIN DAHA ÖNCE HAPİS CEZASINA İLİŞKİN HÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN BULUNMADIĞI – ATILI SUÇTAN DOLAYI VERİLEN KISA SÜRELİ HAPİS CEZASININ KANUNDA YAZILI SEÇENEK YAPTIRIMLARDAN BİRİNE ÇEVRİLMESİ GEREĞİ

T.C. YARGITAY 12.Ceza Dairesi Esas: 2018/1408 Karar: 2018/2803 Karar Tarihi: 13.03.2018 TRAFİK GÜVENLİĞİNİ TEHLİKEYE SOKMA SUÇU – SANIĞIN DAHA ÖNCE HAPİS CEZASINA İLİŞKİN HÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN BULUNMADIĞI – ATILI SUÇTAN DOLAYI VERİLEN KISA SÜRELİ HAPİS CEZASININ KANUNDA YAZILI SEÇENEK YAPTIRIMLARDAN BİRİNE ÇEVRİLMESİ GEREĞİ ÖZET: Trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçundan sanığın 25 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına karar […]

Read more...

Sanık Yakın Mesafeden ve Tek El Ateş Ederse Adam Öldürmeye Teşebbüsten mi, Kasten Yaralama Suçundan Mı Ceza Almalıdır?

T.C. YARGITAY 3.Ceza Dairesi Esas: 2017/17590 Karar: 2018/3197 Karar Tarihi: 26.02.2018 YARALAMA SUÇU – SANIK İLE KATILAN ARASINDA ÖNCEYE DAYALI BİR HUSUMET BULUNMAMASI – SANIĞIN HEDEFLEDİĞİ VÜCUT KISMI VE ATEŞ ETMEYE KENDİLİĞİNDEN SON VERDİĞİ – OLAYIN NİTELİKLİ YARALANMA SUÇU OLDUĞUNUN KABULÜ GEREĞİ ÖZET: Sanık ile katılan arasında önceye dayalı bir husumet bulunmaması, aralarındaki mesafe çok […]

Read more...

Manevi Tazminat Haczedilebilir mi?

T.C. YARGITAY 12.Hukuk Dairesi Esas: 2018/4648 Karar: 2018/10248 Karar Tarihi: 22.10.2018 ŞİKAYET – MANEVİ TAZMİNAT ALACAĞI ÜZERİNE HACİZ KONULABİLECEĞİ GÖZ ARDI EDİLEREK HACZEDİLEMEZLİK ŞİKAYETİNİN MANEVİ TAZMİNAT ALACAĞI YÖNÜNDEN KABULÜ DOĞRU GÖRÜLMEDİĞİ – HÜKMÜN BOZULMASI ÖZET: Somut olayda; icra takibine konu edilen asıl alacak içerisinde, dayanak ilamın bozulması üzerine yeniden hüküm altına alınan . TL tutarında […]

Read more...

BOŞANMA DAVASI – DAVALI ERKEK KADINDAN ALDIĞINI VE BOZDURDUĞUNU KABUL ETTİĞİ ZİYNETLERİ KADINA MİSLEN İADE ETTİĞİNİ TANIKLA İSPATLAYABİLİR Mİ?

T.C. YARGITAY 2.Hukuk Dairesi Esas: 2018/3169 Karar: 2018/9476 Karar Tarihi: 18.09.2018 BOŞANMA DAVASI – DAVALI ERKEK KADINDAN ALDIĞINI VE BOZDURDUĞUNU KABUL ETTİĞİ ZİYNETLERİ KADINA MİSLEN İADE ETTİĞİNİN İSPATLANDIĞI – KADININ ZİYNET ALACAĞI DAVASININ REDDİ GEREĞİ – HÜKMÜN BOZULDUĞU ÖZET: Davacı kadın, dava konusu ziynetlerinin yedi yıl önce erkeğin iş yerinin açılması sırasında bozdurulduğunu ve erkeğin […]

Read more...

Sözlü Vasiyetname Nasıl Yapılır? Şartları Nelerdir?

Sözlü vasiyet yapılabilmesi, dahi doğrusu geçerli bir vasiyet olabilmesi için aşağıdaki şartları sağlaması gereklidir; Sözlü vasiyetname, Mirasbırakan; 1-yakın ölüm tehlikesi, 2-ulaşımın kesilmesi, 3-hastalık, savaş gibi olağanüstü durumlar yüzünden resmi veya el yazılı vasiyetname yapamıyorsa YAPILABİLİR 2- Sözlü vasiyet 2 TANIK HUZURUNDA yapılamalıdır. Fiil ehliyeti bulunmayanlar, bir ceza mahkemesi kararıyla kamu hizmetinden yasaklılar, okur yazar olmayanlar, […]

Read more...
Cansız Hukuk Bürosu

ADLİ SİCİLDEKİ KAYITLAR HANGİ ŞARTLARDA ARŞİV KAYDINA ALINABİLİR?

Cezanın veya güvenlik tedbirinin infazının tamamlanması Ceza mahkûmiyetini bütün sonuçlarıyla ortadan kaldıran şikayetten vazgeçme veya etkin pişmanlık Ceza zamanaşımının dolması Genel af Adli sicil bilgileri, ilgilinin ölümü üzerine tamamen silinir. Türk vatandaşı hakkında yabancı mahkemeden verilmiş ve kesinleşmiş olan hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkûmiyet hükümleri kesinleştiği tarihten itibaren mahkûmiyet kararında belirtilen sürenin geçmesiyle, Adli Sicil ve […]

Read more...
Cansız Hukuk Bürosu

TEMYİZ EDİLEMEYEN KARARLAR

Devlet Desteklerinin İzlenmesi Ve Denetlenmesi Hakkında Kanun m. 4 Devlet desteklerini izleme ve denetleme kurulu tarafından alınan kararlar Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun m.10 Merkez Danışma Kurulunun vereceği karar Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Ek m.9 Tahkim Kurulu tarafından verilen kararlar Hakimler Ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanunu m. 33 […]

Read more...
 
%d blogcu bunu beğendi: