Logo Cansız Hukuk Bürosu mavi beyaz

NÜFUS KAYDININ DÜZELTİLMESİ DAVASI – BİR KİMSENİN DOĞMADAN ÖNCE NÜFUSA TESCİLİNİN MÜMKÜN OLMADIĞI – DOĞUM TARİHİNİN NÜFUSA TESCİLDEN SONRAKİ TARİH OLARAK DÜZELTİLMESİNİN NÜFUS KAYITLARINDA ÇELİŞKİ MEYDANA GETİRECEĞİNİN GÖZETİLMESİ GEREĞİ

T.C. YARGITAY 8.Hukuk Dairesi Esas: 2017/6476 Karar: 2017/15994 Karar Tarihi: 30.11.2017 ÖZET: Bir kimsenin doğmadan önce nüfusa tescili mümkün olmadığı halde, doğum tarihinin nüfusa tescilden sonraki tarih olarak düzeltilmesi nüfus kayıtlarında çelişki meydana getirmektedir. Hakim, nüfus kayıtlarında düzeltme yapılmasına karar verirken, bu kayıtlar arasında çelişki meydana getirmemek ve hayatın olağan akışına ters düşecek durumlara yol […]

Read more...
Cansız Hukuk Bürosu

Yargıtay:’Adını sevmeyen DEĞiSTiREBİLİR’

YARGITAY, ad ve soyadı değiştirme davalarıyla ilgili emsal bir karar alarak soyadı değişikliğinde kişinin tercih ve arzusunun ön planda tutulması gerektiğine hükmetti. Çorlu’da “Gür” olan soyadım “Cebe” olarak değiştirmek isteyen kişi mahkemeye başvurdu. Mahkeme, dava dilekçesinde ileri sürülen sebeplerin soyadının değştirilmesi için haklı neden sayılamayacağına karar vererek davayı reddetti. Kararın temyiz edilmesi üzerine dosyayı görüşen […]

Read more...
 
%d blogcu bunu beğendi: