Şirket Kaşesi Olmadan ya da Şirket Kaşesi Dışına Atılan İkinci İmza