YARGITAY KARARI:”MUHTESAT ŞERHİ DAVACININ MÜLKİYET HAKKI KARŞISINDA O ŞEYİ KULLANAN BAKIMINDAN KULLANIMININ HAKLI VE GEÇERLİ BİR NEDENİ OLARAK DA KABUL EDİLEMEZ”

T.C. YARGITAY 8.Hukuk Dairesi Esas: 2018/2078 Karar: 2018/16728 Karar Tarihi: 3.10.2018 ECRİMİSİL İSTEMİ – MUHTESAT ŞERHİ DAVACININ MÜLKİYET HAKKI KARŞISINDA O ŞEYİ KULLANAN BAKIMINDAN KULLANIMININ HAKLI VE GEÇERLİ BİR NEDENİ OLARAK DA KABUL EDİLEMEYECEĞİ – HÜKMÜN BOZULMASI ÖZET: Somut olayda, mahkemece yukarıda açıklanan gerekçelerle davanın reddine karar verilmiş ise de bu görüşe katılma olanağı bulunmamaktadır. […]

Read more...

TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI – DAVACI ALACAĞINI ALMAK ÜZERE DAVAYI AÇTIĞINA GÖRE DAVANIN KABULÜ HALİNDE TAPU KAYDININ İPTALİNE GEREK OLMADAN İİK.’NIN 283. MADDESİ UYGULAYARAK DAVACIYA HACİZ VE SATIŞ İSTEME YETKİSİ VERİLMESİ

T.C. YARGITAY 17.Hukuk Dairesi Esas: 2018/3957 Karar: 2018/9204 Karar Tarihi: 17.10.2018 TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI – DAVACI ALACAĞINI ALMAK ÜZERE DAVAYI AÇTIĞINA GÖRE DAVANIN KABULÜ HALİNDE TAPU KAYDININ İPTALİNE GEREK OLMADAN İİK.’NIN 283. MADDESİ UYGULAYARAK DAVACIYA HACİZ VE SATIŞ İSTEME YETKİSİ VERİLMESİ – HÜKMÜN DÜZELTİLEREK ONANMASI ÖZET: Davacı alacağını almak üzere bu davayı açtığına […]

Read more...

TAPU KAYDINDA DÜZELTİM DAVASI – DAVACININ TAPU MÜDÜRLÜĞÜNE BAŞVURDUĞU FAKAT İTİRAZ YOLUNA BAŞVURMADAN DAVA AÇTIĞI – DAVACININ BAŞVURU ZORUNLULUĞUNU YERİNE GETİRDİĞİNDEN BAHİSLE İŞİN ESASINA GİRİLEREK BİR KARAR VERİLMESİ GEREĞİ

T.C. YARGITAY 1.Hukuk Dairesi Esas: 2017/1034 Karar: 2018/9910 Karar Tarihi: 7.05.2018 TAPU KAYDINDA DÜZELTİM DAVASI – DAVACININ TAPU MÜDÜRLÜĞÜNE BAŞVURDUĞU FAKAT İTİRAZ YOLUNA BAŞVURMADAN DAVA AÇTIĞI – DAVACININ BAŞVURU ZORUNLULUĞUNU YERİNE GETİRDİĞİNDEN BAHİSLE İŞİN ESASINA GİRİLEREK BİR KARAR VERİLMESİ GEREĞİ – HÜKMÜN BOZULMASI ÖZET: Somut olaya gelince; davacının tapu müdürlüğüne başvurduğu fakat itiraz yoluna başvurmadan […]

Read more...
Cansız Hukuk Bürosu

Tapulu Taşınmazın Haricen Satışının Hukuken Geçerliliği Var Mıdır? Haricen Satış Taraflara Ne Gibi Haklar Sağlar?

Tarafların murisleri arasında yapıldığı tarihte tapu kaydı bulunmayan taşınmazın devrine yönelik geçerli satış sözleşmesinde satıştan sonra satıcı … adına oluşan tapunun satıcı açısından taşınmazın tapu yoluyla devrinin imkansız hale geldiği 26 Nisan 1966 tarihi itibariyle hesaplanacak rayiç bedele göre hüküm kurulması gerekirken davanın nitelendirilmesinde ve delillerin takdirinde yanılgıya düşülerek hüküm kurulması isabetsiz olup, davalılar vekilinin temyiz itirazlarının bu nedenlerle kabulü ile usul ve yasaya aykırı hükmün bozulmasına karar verilmiştir.

Read more...

İNŞAAT SÖZLEŞMESİ – TEMERRÜT NEDENİYLE SÖZLEŞMENİN FESHİ – İNŞAAT SÖZLEŞMELERİNİN İSTİSNA SÖZLEŞMESİNİN BİR TÜRÜ OLMASI – MÜTEAHHİDİN KENDİ KUSURUYLA İŞİ MUAYYEN ZAMANDA BİTİRMEMESİ

İnşaat Sözleşmesi-TEMERRÜT NEDENİYLE SÖZLEŞMENİN FESHİ – İNŞAAT SÖZLEŞMELERİNİN İSTİSNA SÖZLEŞMESİNİN BİR TÜRÜ OLMASI – MÜTEAHHİDİN KENDİ KUSURUYLA İŞİ MUAYYEN ZAMANDA BİTİRMEMESİ-inşaat sözleşmesi T.C. YARGITAY İçtihadı Birleştirme Genel Kurulu Esas: 1983/3 Karar: 1984/1 Karar Tarihi: 25.01.1984 ÖZET: İstisna sözleşmesinin bir türü olan inşaat sözleşmelerinde, müteahhidin, kendi kusuruyla işi muayyen zamanda bitirmeyerek temerrüde düşmesi nedeniyle sözleşmenin iş […]

Read more...

Taşınmazımın Tapuda Satışını Verdim ama Alıcı Satış Bedelini Ödemedi, NE YAPABİLİRİM? SENEDE KARŞI SENETLE İSPAT KURALI

SENEDE KARŞI SENETLE iSPAT KURALI Bu tip serzenişleri sık sık duyuyoruz maalesef. Bu durumda ne yapılabilir? Gayrimenkul satışları RESMİ ŞEKLE TABİDİR VE SADECE TAPUDA SATIŞ YAPILABİLİR. Tapuda Satış yapılırken de taşınmazın hangi bedelle satıldığı, satış bedelinin tamamen alındığı açıkça belirtilir ve alıcı ve satıcı tarafından imzalanır. Bu Resmi bir senettir. Resmi senetteki beyanların aksi SADECE […]

Read more...