Fazlaya İlişkin Hakları Saklı Tutmadan Açılan Dava

T.C.Yargıtay 11. Hukuk Dairesi Esas No:2015/1724 Karar No:2015/8604 Taraflar arasında görülen davada İstanbul (Kapatılan) 40.Asliye Ticaret Mahkemesi’nce verilen 24/09/2013 gün ve 2011/296-2013/196 sayılı kararı bozan Daire’nin 30/09/2014 gün ve 2014/672-2014/14924 sayılı kararı aleyhinde davalı banka vekili tarafından karar düzeltilmesi isteğinde bulunulmuş ve karar düzeltme dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla,dosya Devamını oku……