TRAFİK KAZASI TESPİT TUTANAĞININ İPTALİ DAVASINDA HUKUKİ YARAR VAR MIDIR?

Published by Av.Mehmet CANSIZ on

TRAFİK KAZASI TESPİT TUTANAĞININ İPTALİ DAVASI

T.C. YARGITAY

17.Hukuk Dairesi
Esas: 2016/880
Karar: 2016/1853
Karar Tarihi: 17.02.2016

TRAFİK KAZASI TESPİT TUTANAĞININ İPTALİ DAVASI – DAVACININ DAVA AÇMAKTA HUKUKİ YARARININ BULUNMADIĞI – DAVANIN USULDEN REDDİNE KARAR VERİLDİĞİ – HÜKMÜN ONANDIĞI

ÖZET: Mahkemece iddia, savunma ve toplanan kanıtlara göre; davacının dava açmakta hukuki yararının bulunmadığı anlaşılmakla HMK’nin 115/2 maddesi gereğince davanın usulden reddine karar verilmiş; hüküm, davacı vekili tarafından temyiz edilmiş olup hükmün onanması gerekmiştir.

(6100 S. K. m. 115)

Dava ve Karar: Taraflar arasındaki trafik kazası tespit tutanağının iptaline ilişkin davanın yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine dair verilen hükmün süresi içinde davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:

Davacı vekili, 14.10.2010 tarihinde müvekkili idaresindeki …… plakalı traktör ile sürücü ……. idaresindeki ……. plakalı aracın çarpışması sonucu maddi hasarlı trafik kazasının meydana geldiğini,

meydana gelen kazada bütün kusur şekli unsurlara bakılarak, müvekkile verildiğini, olaya karışan ……. plakalı araç sürücüsü olan ………’e kusur izafesinin yapılmadığını, ancak sürücü ……..’in sol Diz ve kolunda hareket kısıtlılığı olduğunu, kaza yeri tespit tutanağı ve soruşturma dosyası içerisinde bulunan teslim tesellüm tutanağı arasında kusur oranını değiştirecek çelişkilerin olduğunu, kaza tutanağında……..’in aracının sağ tarafından vurulduğu belirtildiği ancak teslim tesellüm tutanağında Hüseyin ……..’in müvekkile ait olan traktöre arkadan vurduğunun tespit edildiği, arkadan vurma ile sağdan vurma kavramları kusuru tamamen değiştiren eylem olduğunu, müvekkilin savcılık dosyasına sunmuş olduğu dilekçeye, olayın gelişimi ve trafik tutanağına göre……..’in süratli olduğunu,…… Asliye Hukuk Mahkemesinin 2012/186 sayılı dava dosyasında maddi tazminat istenilmesine sebep olan kaza tespit tutanağının hukuka ve kanuna aykırı olarak düzenlendiğini belirterek iptalini istemiştir.

Davalı, kaza tutanağı içeriğinin doğru olduğunu beyanla davanın reddini istemiştir.

Mahkemece iddia, savunma ve toplanan kanıtlara göre; davacının dava açmakta hukuki yararının bulunmadığı anlaşılmakla HMK’nin 115/2 maddesi gereğince davanın usulden reddine karar verilmiş; hüküm, davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde, dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına, kaza ile ilgili olarak tazminat davasının açılmış ve derdest olduğunun anlaşılmış olmasına göre davacı vekilinin yerinde görülmeyen tüm temyiz itirazlarının reddiyle usul ve yasaya uygun bulunan hükmün ONANMASINA, 17.02.2016 gününde oybirliği ile karar verildi.

İLİGİ HMK MADDELERİ

Hukuk Muhakemeleri Kanunu (HMK) (YÜR. TAR.: 01.10.2011)

Dava şartları

MADDE 114 – (1) Dava şartları şunlardır:

a) Türk mahkemelerinin yargı hakkının bulunması.

b) Yargı yolunun caiz olması.

c) Mahkemenin görevli olması.

ç) Yetkinin kesin olduğu hallerde, mahkemenin yetkili bulunması.

d) Tarafların, taraf ve dava ehliyetine sahip olmaları; kanuni temsilin söz konusu olduğu hallerde, temsilcinin gerekli niteliğe sahip bulunması.

e) Dava takip yetkisine sahip olunması.

f) Vekil aracılığıyla takip edilen davalarda, vekilin davaya vekalet ehliyetine sahip olması ve usulüne uygun düzenlenmiş bir vekaletnamesinin bulunması.

g) Davacının yatırması gereken gider avansının yatırılmış olması.

ğ) Teminat gösterilmesine ilişkin kararın gereğinin yerine getirilmesi.

h) Davacının, dava açmakta hukuki yararının bulunması.

ı) Aynı davanın, daha önceden açılmış ve halen görülmekte olmaması.

i) Aynı davanın, daha önceden kesin hükme bağlanmamış olması.

(2) Diğer kanunlarda yer alan dava şartlarına ilişkin hükümler saklıdır.

Dava şartlarının incelenmesi

MADDE 115 – (1) Mahkeme, dava şartlarının mevcut olup olmadığını, davanın her aşamasında kendiliğinden araştırır. Taraflar da dava şartı noksanlığını her zaman ileri sürebilirler.

(2) Mahkeme, dava şartı noksanlığını tespit ederse davanın usulden reddine karar verir. Ancak, dava şartı noksanlığının giderilmesi mümkün ise bunun tamamlanması için kesin süre verir. Bu süre içinde dava şartı noksanlığı giderilmemişse davayı dava şartı yokluğu sebebiyle usulden reddeder.

(3) Dava şartı noksanlığı, mahkemece, davanın esasına girilmesinden önce fark edilmemiş, taraflarca ileri sürülmemiş ve fakat hüküm anında bu noksanlık giderilmişse, başlangıçtaki dava şartı noksanlığından ötürü, dava usulden reddedilemez.

 

 

Yazıya puan vermek ister misiniz?
[Total: 0 Average: 0]

Av.Mehmet CANSIZ

1972 yılında Ödemiş'te doğdum. İlk, orta ve lise eğitimimi Ödemiş'te tamamladım. 1995 Yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini başarıyla tamamladım. 10 yıl özel bir şirkette üst düzey yöneticilik ve hukuki danışmanlık görevlerinde bulundum. 2007 Yılında serbest avukatlık yapmaya başladım. 2011 Yılından beri "CANSIZ HUKUK BÜROSU"nda kendi ofisiminde avukatlık hizmeti veriyorum. Evliyim, 3 çocuk babasıyım.

0 Comments

Bu yazımıza yorum yapmak ister misiniz?

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
1
Merhaba, Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Powered by
%d blogcu bunu beğendi: