Hangi Şartlarda Uyuşturucu Ticareti Yapma Suçundan,Hangi Şartlarda Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Bulundurma Suçundan Ceza Verilir?

Published by Av.Mehmet CANSIZ on

T.C. YARGITAY

20.Ceza Dairesi
Esas: 2017/6709
Karar: 2018/1159
Karar Tarihi: 27.02.2018

UYUŞTURUCU TİCARETİ YAPMA SUÇU – SUÇ KONUSU UYUŞTURUCU MADDENİN MİKTARI İLE ELE GEÇİRİLİŞ BİÇİMİ – SANIĞIN TANIK İLE BİRLİKTE KULLANMAK İÇİN UYUŞTURUCU SATIN ALDIKLARI – SANIĞIN KULLANMAK İÇİN UYUŞTURUCU MADDE BULUNDURMA SUÇUNDAN CEZALANDIRILMASI GEREĞİ

ÖZET: Olay tutanağı içeriğine, suç konusu uyuşturucu maddenin miktarı ile ele geçiriliş biçimine, sanığın savunmasına, iletişimin tespiti çözüm tutanakları, diğer sanık hakkındaki bozma gerekçesine ve dosya kapsamına göre; olay tarihinde tanık İbrahim ile birlikte kullanmak için uyuşturucu madde satın aldıkları anlaşılan sanık hakkında sabit olan “kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma” suçu yerine, “uyuşturucu madde ticareti yapma” suçundan mahkumiyet hükmü kurulması yasaya aykırı olup hükmün bozulması gerekir.

(5237 S. K. m. 39, 53, 188, 191) (ANY. MAH. 08.10.2015 T. 2014/140 E. 2015/85 K.)

Dosya incelendi.

GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:

Sanıklar …, … ve … müdafiinin temyiz incelemesinin duruşmalı olarak yapılmasına ilişkin isteğinin, sanıklar …, … hakkında hükmolunan cezasının 10 yıldan az olması ve yasal süreden sonra yapılması nedeniyle, 5320 sayılı Kanun’un 8/1, 1412 sayılı CMUK’nın 318 ve CMK’nın 299. maddeleri uyarınca reddine karar verilerek, duruşmasız olarak inceleme yapılmıştır.

Suç tarihinin, ilamımızın “suç tarihi” kısmında belirtildiği şekilde mahallinde düzeltilmesi mümkün görülmüştür.

A-) Sanıklar … ve … hakkında verilen hükümlerin incelenmesinde:

Hükmün temyiz edilmesinden sonra, sanık …’in tutuklu bulunduğu ceza infaz kurumundan gönderdiği 08/02/2018 tarihli; sanık …’ın ise 28/11/2017 ve 15/01/2018 tarihli dilekçelerindeki cezanın onanmasına dair taleplerinin, temyiz isteğinden vazgeçme niteliğinde olduğu anlaşıldığından, temyizden vazgeçme nedeniyle bu sanıklar hakkındaki hükümlerin İNCELENMESİNE YER OLMADIĞINA,

B-) Sanık … hakkında verilen hükmün incelenmesinde:

Yargılama sürecindeki işlemlerin yasaya uygun olarak yapıldığı, delillerin gerekçeli kararda gösterilip tartışıldığı, eylemin sanık tarafından gerçekleştirildiğinin saptandığı, vicdani kanının dosya içindeki belge ve bilgilerle uyumlu olarak kesin verilere dayandırıldığı, eyleme uyan suç tipi ile yaptırımların aşağıda belirtilenler dışında doğru biçimde belirlendiği anlaşıldığından, yerinde görülmeyen diğer temyiz itirazlarının reddine, ancak;

1-) Diyarbakır Kriminal Polis Laboratuvarınca alınan tanık numunelerin de müsaderesine karar verilmesi gerektiğinin gözetilmemesi,

2-) Hükümden sonra 24.11.2015 tarih ve 29542 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Anayasa Mahkemesi’nin 08.10.2015 tarihli 2014/140 esas ve 2015/85 karar sayılı kararı ile 5237 sayılı TCK’nın 53. maddesinin bazı hükümlerinin iptal edilmesi nedeniyle, bu maddenin uygulanması açısından, sanıkların durumlarının yeniden belirlenmesinde zorunluluk bulunması,

Bozmayı gerektirmiş, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu nedenle yerinde olduğundan, hükümlerin CMUK’nın 321. maddesi gereğince BOZULMASINA; ancak bu aykırılığın yeniden duruşma yapılmaksızın aynı Kanunun 322. maddesi uyarınca düzeltilmesi mümkün bulunduğundan;

1-) Hüküm fıkrasının müsadereye ilişkin kısmında “…uyuşturucu maddenin” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve Diyarbakır Kriminal Polis Laboratuvarınca alınan tanık numunelerin” ibaresinin eklenmesi,

2-) TCK’nın 53. maddesinin uygulanması ile ilgili bölümün hüküm fıkrasından çıkarılması ve yerine “Anayasa Mahkemesi’nin 08.10.2015 tarihli iptal kararından sonra oluşan durumuna göre, sanıklar hakkında TCK’nın 53. maddesinin 1 ve 2. fıkraları ile 3. fıkrasının birinci cümlesinin uygulanmasına” ibaresinin eklenmesi suretiyle, hükümlerin DÜZELTİLEREK ONANMASINA,

C-) Sanık … hakkında verilen hükmün incelenmesinde:

Sanığın eyleminin, sanık … ve tanık İbrahim’in, sanık …’tan esrar almalarına aracılık etmekten ibaret olduğu, eylemin TCK’nın 39.maddesi kapsamında suça yardım niteliğinde olduğu dikkate alınarak; sanık hakkında hükmolunan cezadan TCK’nın 39. maddesi uyarınca indirim yapılması gerektiğinin gözetilmemesi,

Kanuna aykırı, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu nedenle yerinde görülmüş olduğundan, hükmün BOZULMASINA,

D-) Sanık … hakkında verilen hükmün incelenmesinde:

Olay tutanağı içeriğine, suç konusu uyuşturucu maddenin miktarı ile ele geçiriliş biçimine, sanığın savunmasına, iletişimin tespiti çözüm tutanakları, sanık … hakkındaki bozma gerekçesine ve dosya kapsamına göre; olay tarihinde tanık İbrahim ile birlikte kullanmak için uyuşturucu madde satın aldıkları anlaşılan sanık hakkında sabit olan “kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma” suçu yerine, “” suçundan mahkûmiyet hükmü kurulması,

Kanuna aykırı, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu nedenle yerinde görülmüş olduğundan, hükmün BOZULMASINA, 27.02.2018 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Yazıya puan vermek ister misiniz?
[Total: 0 Average: 0]

Av.Mehmet CANSIZ

1972 yılında Ödemiş'te doğdum. İlk, orta ve lise eğitimimi Ödemiş'te tamamladım. 1995 Yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini başarıyla tamamladım. 10 yıl özel bir şirkette üst düzey yöneticilik ve hukuki danışmanlık görevlerinde bulundum. 2007 Yılında serbest avukatlık yapmaya başladım. 2011 Yılından beri "CANSIZ HUKUK BÜROSU"nda kendi ofisiminde avukatlık hizmeti veriyorum. Evliyim, 3 çocuk babasıyım.

0 Comments

Bu yazımıza yorum yapmak ister misiniz?

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
1
Merhaba, Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Powered by
%d blogcu bunu beğendi: