UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE TİCARETİ YAPMA VEYA SAĞLAMA SUÇU – “SUÇUN İŞLEDİĞİNİN ORTAYA ÇIKARILMASINI SAĞLAYAN SANIK ETKİN PİŞMANLIK HÜKMÜNDEN YARARLANMALIDIR.”

T.C. YARGITAY

20.Ceza Dairesi
Esas: 2018/1864
Karar: 2018/3783
Karar Tarihi: 25.09.2018

UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE TİCARETİ YAPMA VEYA SAĞLAMA SUÇU – UYUŞTURUCU MADDE TİCARETİ YAPMA SUÇUNU İŞLEDİĞİNİN ORTAYA ÇIKARILMASINI SAĞLADIĞINDAN ETKİN PİŞMANLIK HÜKMÜNÜN UYGULANMASI GEREKTİĞİNİN GÖZETİLMEMESİ – HÜKMÜN BOZULMASI

ÖZET: Yargılama sürecindeki işlemlerin kanuna uygun olarak yapıldığı, delillerin gerekçeli kararda gösterilip tartışıldığı, vicdanî kanının dosya içindeki belge ve bilgilerle uyumlu olarak kesin verilere dayandırıldığı, eylemin sanık tarafından gerçekleştirildiğinin saptandığı, eyleme uyan suç tipi ile yaptırımların aşağıda belirtilenler dışında doğru biçimde belirlendiği anlaşıldığından; sanık ve müdafiinin yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddine ancak; … beyanı ve teşhisi dışında delil bulunmaz iken, sanık …’in 12.11.2016 tarihli polis huzurundaki “543 478 .. .. numaralı hat Yasin’e aittir, konturum olmadığı zaman bu numaradan ailemi aramış olabilirim”, 13.3.2017 tarihli duruşmadaki “27.9.2016 günü … telefonla aradı, yerimi söyledim, benden uyuşturucu madde istedi” beyanlarının, 27.09.2016 tarihli uyuşturucu madde ticareti yapma suçunu işlediğinin ortaya çıkarılmasını sağladığından TCK’nın 192/3. maddesinde öngörülen etkin pişmanlık hükmünün uygulanması gerektiğinin gözetilmemesi, Bozmayı gerektirmiştir.

(5237 S. K. m. 192)

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi’nce verilen hükümler, sanık … müdafii ile sanıklar tarafından temyiz edilmekle, temyiz edenin sıfatı, başvurunun süresi, kararın niteliği ve temyiz sebeplerine göre dosya incelendi.

Gereği görüşülüp düşünüldü:

1- Sanık … hakkındaki verilen hükmün temyiz incelemesinde;

Yargılama sürecindeki işlemlerin kanuna uygun olarak yapıldığı, delillerin gerekçeli kararda gösterilip tartışıldığı, vicdanî kanının dosya içindeki belge ve bilgilerle uyumlu olarak kesin verilere dayandırıldığı, eylemin sanık tarafından gerçekleştirildiğinin saptandığı, eyleme uyan suç tipi ile yaptırımların aşağıda belirtilenler dışında doğru biçimde belirlendiği anlaşıldığından; sanığın yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddine ancak;

… üzerinde ele geçen uyuşturucu madde ile ilgili yakalama tutanağında, M.’ya uyuşturucu madde satan kişiye ait eşkal bilgisi olmadığı, M.’nın satıcının kimliğine ilişkin, sadece S. ismini ve 8 rakamdan oluşan başkası adına kayıtlı telefon numarasına verdiği aşamada; sanık …’ın, M.’nın ifadesinde geçen S. isimli kişinin, yeğeni … olabileceğini belirten 28.9.2016 tarihli beyanının, Sanık …’ın 27.09.2016 tarihli uyuşturucu madde ticareti yapma suçunu işlediğinin ortaya çıkarılmasını sağladığından TCK’nın 192/3. maddesinde öngörülen etkin pişmanlık hükmünün uygulanması gerektiğinin gözetilmemesi,

Kanuna aykırı, sanığın temyiz itirazları bu nedenle yerinde görüldüğünden hükmün BOZULMASINA, bozma nedenlerine ve tutuklulukta geçen süreye göre sanık hakkındaki salıverme isteminin reddine,

2-) Sanık … hakkındaki verilen hükmün temyiz incelemesinde;

Yargılama sürecindeki işlemlerin kanuna uygun olarak yapıldığı, delillerin gerekçeli kararda gösterilip tartışıldığı, vicdanî kanının dosya içindeki belge ve bilgilerle uyumlu olarak kesin verilere dayandırıldığı, eylemin sanık tarafından gerçekleştirildiğinin saptandığı, eyleme uyan suç tipi ile yaptırımların aşağıda belirtilenler dışında doğru biçimde belirlendiği anlaşıldığından; sanık ve müdafiinin yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddine ancak;

… beyanı ve teşhisi dışında delil bulunmaz iken, sanık …’in 12.11.2016 tarihli polis huzurundaki “543 478 .. .. numaralı hat Yasin’e aittir, konturum olmadığı zaman bu numaradan ailemi aramış olabilirim”, 13.3.2017 tarihli duruşmadaki “27.9.2016 günü … telefonla aradı, yerimi söyledim, benden uyuşturucu madde istedi” beyanlarının, 27.09.2016 tarihli uyuşturucu madde ticareti yapma suçunu işlediğinin ortaya çıkarılmasını sağladığından TCK’nın 192/3. maddesinde öngörülen etkin pişmanlık hükmünün uygulanması gerektiğinin gözetilmemesi,

Kanuna aykırı, sanık ve müdafinin temyiz itirazları bu nedenle yerinde görüldüğünden hükmün BOZULMASINA, 25.09.2018 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: